Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej to inicjatywa samorządu miejskiego (Wrocławskie Centrum Integracji) i kuratorskiej służby sądowej okręgu wrocławskiego. W ramach zadania na terenie miasta organizowane są prace społeczne dla osób kierowanych do Wrocławskiego Centrum Integracji w związku z orzeczoną karą ograniczenia wolności.

Z Wrocławskim Centrum Sprawiedliwości Naprawczej współpracuje ponad 60 podmiotów, na co dzień korzystających z nieodpłatnych prac na cele społeczne – szkół, przedszkoli, żłobków, bibliotek, fundacji, stowarzyszeń, rad osiedli i wiele innych. Każdego roku na ich rzecz realizowanych jest ponad 50 000 godzin prac!

Od 2016 roku zakres wykonywanych prac został poszerzony o usuwanie aktów wandalizmu i mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej Wrocławia. W tym czasie na platformę WCSN wpłynęło ponad 400 zgłoszeń (wrzesień 2019 r.). Do września 2019 r. z przestrzeni miejskiej usuniętych zostało 1660 symboli, napisów i wlepek nawołujących do nienawiści.

Kontakt

Biuro „Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”
pokój nr 18 (I piętro)
tel. 71 782 35 24
e-mail: kontakt@wcsn.pl

Adres strony internetowej projektu

Strona internetowa „Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”