Usługi

Wrocławskie Centrum Integracji realizuje usługi gospodarcze w lokalach zajmowanych przez mieszkańców Wrocławia korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Usługi gospodarcze są wykonywane przez uczestników Wrocławskiego Centrum Integracji w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Zakres usług  gospodarczych

Comiesięczne sprzątanie mieszkań:

 • wycieranie mebli na mokro
 • układanie rzeczy w szafach i szafkach
 • pranie i zmianę pościeli
 • odkurzanie
 • mycie podłóg
 • inne czynności uzgodnione między Klientem a WCI

Dwa razy w roku:

 • mycie okien
 • pranie i wieszanie firanek

Raz w roku:

 • pranie koców, narzut, kołder, poduszek
 • pranie dywanów

Przedmiotowe usługi gospodarcze wykonywane są bezpłatnie przy pomocy zakupionych przez Wrocławskie Centrum Integracji niezbędnych środków czystości, dezynfekujących oraz piorących. Za zgodą klienta, wykonamy pranie poza miejscem zamieszkania klienta, jeżeli w miejscu zamieszkania klienta nie ma dostępu do wody i  pralki.

Usługi gospodarcze w miejscu zamieszkania klienta wykonywane będą przez zespoły dwuosobowe. Wszystkie prace koordynowane będą przez pracowników Wrocławskiego Centrum Integracji oraz pisemnie poświadczane przez osobę korzystającą z usług gospodarczych. Zakres świadczonych prac ustalany jest z klientem w obecności pracownika socjalnego i zawarty jest w porozumieniu dotyczącym usług gospodarczych.

Procedura zgłoszenia lokalu do usług gospodarczych

 1. wytypowanie lokalu przez pracownika socjalnego
 2. zgłoszenie potrzeby wykonywania usług gospodarczych kierownikowi ZTPS
 3. informacja mailowa od kierownika ZTPS do koordynatora WCI ze wskazaniem adresu do objęcia usługami gospodarczymi

Kontakt

Zespół ds. reintegracji społeczno-zawodowej
pokój 16
tel. 71 782 35 22
e-mail: regina.nowak@wci.wroclaw.pl