Wrocławskie Centrum Integracji

W tle budynek WCI.

O Centrum

Zdjęcie przedstawiające budynek Wrocławskiego Centrum Integracji

Wrocławskie Centrum Integracji (WCI) jest jednostką budżetową podległą Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Działalność jednostki uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy. Podstawą prawną funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Integracji jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. WCI jest również instytucją szkoleniową oraz funkcjonuje jako agencja poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy. Jednostka zrealizowała ponad 30 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzi kampanie społeczne oraz inne działania na terenie Wrocławia. Szczegółowe informacje na temat WCI