O Centrum

Zdjęcie przedstawiające budynek Wrocławskiego Centrum Integracji

Wrocławskie Centrum Integracji (WCI) jest jednostką budżetową podległą Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Działalność jednostki uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy. Podstawą prawną funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Integracji jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. WCI jest również instytucją szkoleniową oraz funkcjonuje jako agencja poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy. Jednostka zrealizowała ponad 30 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzi kampanie społeczne oraz inne działania na terenie Wrocławia. Szczegółowe informacje na temat WCI

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu