Wrocław na językach świata

Logo projektu społecznego Wrocław na językach świataGmina Wrocław działa na rzecz wszystkich mieszkańców Wrocławia – Polaków i cudzoziemców. Jedną ze skutecznych form udzielania pomocy obcokrajowcom zamieszkałym we Wrocławiu, jest umożliwienie skorzystania ze specjalnie przygotowanej oferty szkoleniowej. Aktywny udział w szkoleniach pozwala na lepszą adaptację w lokalnym środowisku.

Od 2016 roku Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław realizuje projekty adresowane do cudzoziemców zamieszkałych na terenie naszego miasta. Projekty dofinansowane są ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz Gminę Wrocław. Z każdym kolejnym działaniem, bazując na wcześniejszych doświadczeniach, oferta Centrum staje się coraz lepiej dopasowana do oczekiwań obcokrajowców. Z kompleksowego wsparcia korzystało w latach 2014-2016 blisko 300 cudzoziemców.

Dotychczasowe formy wsparcia cudzoziemców okazują się jednak niewystarczające, szczególnie z powodu dużego napływu osób rosyjskojęzycznych oraz zbyt małej dostępności do bezpłatnych form podnoszenia umiejętności posługiwania się językiem polskim. Do Wrocławia przybywa coraz więcej osób które pracują, uczą się lub studiują, a nie potrafią wystarczająco porozumiewać się z nami w języku polskim.

Wielu Wrocławian deklaruje chęć świadczenia pomocy w nauce języka polskiego. Projekt społeczny „Wrocław na językach świata” umożliwiła wielu Wrocławianom zaangażowanie się w bezpłatną pomoc.

Pozyskaliśmy ponad 80 Partnerów oferujących ponad 100 miejsc spotkań. Partnerzy deklarują wspólną realizację zadań projektu – bezpłatnie miejsca spotkań językowych, wolontariuszy lub wskazują osoby obcojęzyczne gotowe korzystać ze wsparcia w nauce posługiwania się językiem polskim. Ponad 600 wolontariuszy w wieku 18-70 lat zadeklarowało bezpłatne poświęcenie swojego czasu i gotowość do pomagania. Zgłosiło się ponad 1800 „uczniów”. Większość rosyjskojęzycznych, ale również „uczniowie” z Włoch, Portugalii, Egiptu, Wielkiej Brytanii i innych, ponad 40 krajów oczekują na swojego „nauczyciela”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu pozwala na zapisanie swoich zainteresowań, wielu więc „uczniów” i „nauczycieli” pisze o swoich pasjach do: podróży, poznawania nowych miejsc i kultur, nauki języków obcych, gotowania, tańca, fotografii, opieki nad zwierzętami. Wrocławian, którzy zgłosili się jako wolontariusze łączy przede wszystkim chęć pomagania i zainteresowanie ludźmi z innych kręgów językowych/kulturowych. „Uczniowie” informują, że spotkania językowe są dla nich nie tylko możliwością do nauczenia się lub doskonalenia posługiwaniem się językiem polskim, ale również ułatwiają im adaptację w obecnym miejscu zamieszkania oraz w miejscu pracy. Już drugi rok funkcjonują tandemy językowe w takich miejscach jak: filie biblioteki miejskiej, organizacje pozarządowe, siedziby organizacji i związków wyznaniowych, parafie rzymskokatolickie, jednostki organizacyjne samorządu Wrocławia. Spotkania językowe odbywają się również w kawiarniach, które użyczają bezpłatnie miejsc spotkań językowych w tandemach i małych grupach. Oczekujemy szczególnie na tych Wrocławian, którzy mają doświadczenie w uczeniu języka polskiego jako obcego, ale i osoby, które zechcą zmierzyć się z obowiązkiem uczenia języka polskiego raz w tygodniu, nie mając specjalnego przygotowania.

Coraz częściej otrzymujemy informację, że projekt jest bardzo we Wrocławiu potrzebny. Oczekiwana nie tylko z powodu potrzeb zgłaszanych przez obcokrajowców, ale i potrzeby Wrocławian, którzy identyfikują się z opinią, że Wrocław jest miastem ludzi życzliwych, otwartych, gościnnych, że Wrocław jest miastem spotkań. Projekt społeczny „Wrocław na językach świata” pomaga zorganizować spotkania językowe we współpracy samorządu Wrocławia z kilkudziesięcioma Partnerami i gronem kilkuset osób, które wybrały Wrocław na miejsce do życia.

Kontakt

pokój nr 2a (parter)
tel. 71 782 35 11
e-mail:  kontakt@wnjs.pl

Adres strony internetowej projektu

Strona internetowa projektu społecznego „Wrocław na językach świata”