Aktualności

Komisja Europejska wskazała Wrocław na językach świata jako dobre praktyki europejskie w zakresie integracji migrantów 👏👏💙Komisja Europejska dostrzega skalę programu: 👉5 000 obcokrajowców ze 100 krajów 👉1 500 nauczycieli-wolontariuszy z Wrocławia 👉24 000 spotkań 👉35 000 przepracowanych godzin.Fragment tekstu:"Studenci zauważyli, że oprócz nauki języka polskiego program pozwolił im poczuć się częścią lokalnej społeczności. Mówią, że projekt pozwolił na łatwiejsze nawiązanie kontaktów w sferze prywatnej i zawodowej, zrozumienie niuansów polskiej kultury i uzyskanie wsparcia emocjonalnego, to ostatnie szczególnie dotyczy uchodźców z Ukrainy. Uczniowie doceniają także fakt, że nauczyciele-wolontariusze poświęcili czas na przygotowanie i nauczanie języka polskiego, co pomaga budować wzajemne zaufanie..."Komisja Europejska w Polscemigrant-integration.ec.europa.eu/integration-practice/poland-wroclaw-tongues-world_en ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku
🖤Ze smutkiem żegnamy naszą wspaniałą wolontariuszkę Wiesławę Gątkiewicz. W marcu 2022 roku zgłosiła się do programu Wrocław na językach świata. 🖤Uczyła języka polskiego uchodźców, którzy przybyli z Ukrainy z powodu wojny. Kochała swoich uczniów, a oni kochali ją. Wspierała ich nie tylko językowo, ale też emocjonalnie. Była miłośniczką sztuki, psychologii, socjologii i historii, prowadziła również zajęcia z obsługi komputera dla osób 50+, angażowała się w rozmaite działania społeczne. Była osobą ciepłą, pomocną i zarażającą innych pozytywnym podejściem do świata i życia...🖤Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Edukacja Samorządowa wspólnie z uczestnikami warsztatów Wrocławskie Centrum Integracji 👉czym zajmuje się Rada Miejska? 👉jakie kompetencje mają radni, kto może zostać radnym?👉jaki wpływ mają radni na to, co dzieje się w mieście?🔵Sergiusz Kmiecik - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia dziękujemy za spotkanie 👏👏 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Wałki i pędzle w dłoń. Razem likwidujemy mowę nienawiści. Urzędnicy, radni RM, młodzieżowa RM, radni osiedlowi, pracownicy Wrocławskie Centrum Integracji, Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Światowym Dniu Walki z Dyskryminacją oczyścili ściany podwórka przy ul. Góralskiej.Zgłoś mowę nienawiści:📲71 782 35 24 📧 adres email kontakt@wcsn.pl ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku
Wrocław na językach świata wolontariusze uczą języka polskiego obcokrajowców. Nasi uczniowie pochodzą z ponad 50 krajów świata! ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵 2,5 mln zł to wartość prac wykonanych przez skazanych na rzecz miasta. Z bezpłatnych prac korzystają szkoły, przedszkola, TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu-Profil Prawdziwy czy Tor Wyścigów Konnych - Partynice. W sumie 140 podmiotów na terenie Wrocławia. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Podziękowania Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dla podmiotów, współpracujących z Wrocławskie Centrum Integracji. 👉 Na co dzień organizują prace społeczne dla skazanych za drobne przestępstwa. Dzięki nim osoby skazane pracują na rzecz miasta, zamiast iść do więzienia. To 140 podmiotów na terenie Wrocławia👏👏👏👉Prezydent podziękował również firmom i instytucjom, które udostępniają swoją przestrzeń dla uczniów i wolontariuszy Wrocław na językach świata, dzięki temu wrocławianie uczą języka polskiego obcokrajowców ❤️ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Zobacz na Facebooku
🛠 W związku z pracami technicznych (5-8.03) do kontaktu z nami prosimy używać następującego numeru telefonu: 504 799 565 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👩‍🎨👨‍🎨Stemplowanie na warsztatach 🔵Dziękujemy Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu👏👏studentom Koła Naukowego Katedry Ceramiki "Pobite Gary": Maciej Szynwelski Oliwia Godek za znakomite warsztaty.👉Uczestnicy kursów zawodowych, wspólnie z prowadzącymi pracowali na wyrobach biskwitowych, tworząc zdobienia za pomocą stempli i kolorowych angob. Okazało się, że stemplowanie wcale nie jest takie łatwe 😉 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Rozwój zatrudnienia socjalnego tematem posiedzenia Rady Zatrudnienia Socjalnego III Kadencji. Wiceprzewodniczącą Rady jest Ewa Żmuda, wiceszefowa Wrocławskie Centrum Integracji👉Było to pierwsze spotkanie w nowej kadencji Sejmu. 👉W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Nowakowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 🔵Ewa Żmuda przedstawiła informację nt. prac grupy roboczej ds. kierunków rozwoju zatrudnienia socjalnego, której przewodniczy. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
📣UWAGA REKTUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA:Szukamy kandydatów na kursy zawodowe:👉pracownik porządkowy-konserwator👉pracownik terenów zieleni👉ogrodnik👉pomoc kuchenna Informacje:📲500 054 670 lub 📲500 054 776➡️Oferujemy:• nowe kompetencje zawodowe • zajęcia arteterapeutyczne• wspólne wyjścia/ wycieczki/ spotkania okolicznościowe• wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika• codzienny posiłek• 1.790 zł wolne od zajęć komorniczych czyli świadczenie integracyjne z tytułu codziennych 6-godzinnych zajęć (120% zasiłku dla bezrobotnych)• opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe➡️W każdy wtorek i czwartek w sali 26 Wrocławskie Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 prowadzimy spotkania informacyjno-rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Ogólnopolska Sieć Pełnomocniczek ds. Równego Traktowania we Wrocławiu. Dwa dni intensywnej pracy z reprezentantkami Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Gdańska, Sopotu, Białegostoku, Szczecina, Bydgoszczy, Katowic, Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego oraz Instytut Miast Praw Człowieka 🟠Paulina Marszczewska-Zbieg Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej i Joanna Wajda Fundacja Dom Pokoju opowiadały o idei sprawiedliwości naprawczej i sposobach jej wdrażania we Wrocławiu - jedynym w Polsce mieście sprawiedliwości naprawczej. 🟪 Lena Bielska - Trenerka Siły i Rozwoju z Fundacja HerStory opowiedziała o SZTAMIE - metodzie edukacji antyprzemocowej dla chłopców; ⬛️Dominika Kawalerowicz o społecznych projektach i programach Wrocławski Instytut Kultury ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Firmy, które nie są nastawione wyłącznie na zysk, w których bardzo ważne jest codzienne wsparcie pracownika to PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ. Jak je tworzyć, wspierać, jak stać się ich częścią? ➡️Uczestnicy kursów zawodowych Wrocławskie Centrum Integracji pracownik porządkowy - konserwator i pracownik terenów zieleni wzięli udział w spotkaniu z Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP. ➡️Uczestnicy kursów to osoby społecznie wykluczone, w trudnej sytuacji życiowej: wychodzące z kryzysu bezdomności, uzależnionez zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotnizwalniane z zakładów karnych, niepełnosprawne... ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Ruszyła strona Wrocław Miasto Równości! www.wroclaw.pl/miasto-rownosci/Zapraszamy na główny portal miasta: wroclaw.pl, gdzie znajdziecie zakładkę "Wrocław Miasto Równości", a tam m.in. informacje o wydarzeniach, projektach i inicjatywach na rzecz równego traktowania: 🟠Sprawiedliwość naprawcza - czyli jak budujemy miasto dialogu czy przeciwdziałamy mowie nienawiści. 🔵Wrocławianki – działania na rzecz równości płci, 🟢Międzykulturowy Wrocław – działania na rzecz dialogu międzykulturowego oraz włączania migrantów i migrantek w życie społeczne miasta, 🟣Tęczowy Wrocław – działania na rzecz godnego i bezpiecznego życia osób LGBT+ i ich bliskich,🟡Wrocław bez barier – informacje dla osób z niepełnosprawnościami,🔴Współpraca krajowa i międzynarodowa – partnerstwa i sieci miast, w których aktywnie się udzielamy,🟡Równe traktowanie – plany, programy, zobowiązania miasta Wrocław Wrocław Miasto Równości to inicjatywa Aliny Szeptyckiej, Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania Osoby, organizacje, instytucje działające na rzecz równości zapraszamy do kontaktu! ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Zespół ds. reintegracji społeczno zawodowej Wrocławskie Centrum Integracji w 2023 r:👉Ponad 80 uczestników warsztatów- zdobywanie nowych kompetencji i pomoc potrzebującym mieszkańcom Wrocławia👉pomoc seniorom, usługi gospodarcze wykonywane w 50 mieszkaniach osób starszych, samotnych, objętych pomocą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 👉ponad 800 okien umytych, 30 000 m2 wysprzątanych powierzchni🔵Uczestnicy warsztatów włączali się w życie kulturalne Wrocławia, w w działania propagujące idę zero waste, organizując comiesięczne zbiórki i kiermasze 💪 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
❤ Karta, która ratuje życie! WROCŁAWSKA KARTA DAWCY do pobrania tutaj 👉 www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wroclawska-karta-dawcy🔴Każdy z nas może uratować nawet 7 osób. 👉W Polsce, zgodnie z prawem, każdy z nas jest dawcą (chyba, że zastrzeże swój sprzeciw). W praktyce jednak lekarze zawsze pytają rodzinę o zdanie. Karta ma być sygnałem dla naszych bliskich, że w przypadku nieszczęścia, chcemy ratować innych.Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
‼️ 2,5 MLN ZŁ - to wartość prac wykonanych przez osoby skazane na prace społeczne we Wrocławiu Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej 👉Sprawiedliwość naprawcza we Wrocławiu w 2023 roku to:🔵2 300 znaków mowy nienawiści usuniętych z murów, 🔵1165 osób, które odpracowały swoją karę, 🔵ponad 112 000 odpracowanych godzin,Skazani na prace społeczne kierowani są przez Wrocławskie Centrum Integracji do różnych placówek na terenie miasta. Skazani pracują w: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu-Profil Prawdziwy, stołówce charytatywnej, CALach, szkołach i ponad stu innych miejscach na terenie Wrocławia. Zgłoś mowę nienawiści:📲71 782 35 24 📧 adres email kontakt@wcsn.pl ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Wrocław na językach świata kolejny rok z rekordową liczbą spotkań językowych i wolontariuszy. Podsumowanie 2023: 👉760 zgłoszeń obcokrajowców 👉180 wolontariuszy 👉3 000 spotkań językowych 👉4 350 liczba godzin spotkań językowych 🔵Od początku realizacji programu (wrzesień 2016 roku):5 000 zgłoszeń uczniów/obcokrajowców1500 wolontariuszy23 600 liczba spotkań językowych35 150 liczba godzin spotkań językowychWolontariat WrocławNasi uczniowie pochodzą z 53 krajów świata w tym: Afganistan, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz,Belgia, Benin, Białoruś, Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny,Chorwacja, Egipt, Filipiny, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania,Holandia, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Japonia, Kamerun,Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Liban, Maroko,Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mjanma (Birma), Nepal, Niemcy,Nigeria, Peru, Polinezja Francuska, Polska, Rosja, Rumunia,Rwanda, Słowenia, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA,Uzbekistan, Wenezuela, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, WybrzeżeKości Słoniowej, Zimbabwe, ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
W dniu 02.01.2024 (wtorek) Wrocławskie Centrum Integracji będzie nieczynne.Szczęśliwego Nowego Roku!🎉 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Nasi wolontariusze i ich uczniowie Wrocław na językach świata 🌲🌲 na przedświątecznych spotkaniach. Różne tradycje, różne kraje, różne potrawy 🥮🥟 przy jednym stole wspólne jest jedno - czas z bliskimi ❤️ WESOŁYCH ŚWIĄT!!! ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
W świątecznych nastrojach cały zespół Wrocławskie Centrum Integracji życzy Państwu spokoju, miłości i szczęścia 🌲❤️ Wesołych Świąt! ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎄🌲 Mikołajkowe spotkanie wolontariuszy Wrocław na językach świata Przy ciachu 🥞🧇, grach integracyjnych wolontariusze mieli okazję bliżej się poznać i poznać ekipę programu Hoł, hoł hoł 🎅Mikołajkowe spotkanie, więc były też prezenty 🎁 Dziękujemy Narodowe Forum Muzyki Kino Nowe Horyzonty Kolejkowo Strefa Kultury Wrocław Teatr Muzyczny Capitol Muzeum Narodowe Wrocław Panorama Racławicka ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Wolontariusze Wrocław na językach świata dziś Wasze święto! 👏👏 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dziękujemy, że jesteście! 💙🔵Wrocław na językach świata to:👉150 wolontariuszy, w wieku od 18-70 lat, którzy spotykają się indywidulanie, w tandemach i większych grupach ze swoimi uczniami. 👉400 uczniów z 35 krajów (Ukraina, Białoruś, Indie, Korea Południowa, Rwanda, Kazachstan, Meksyk, Hiszpania...)🔵 We Wrocławiu każdego dnia kilka tysięcy wrocławian pracuje wolontaryjnie na rzecz najbardziej potrzebujących. Miasto Wrocław współpracuje i wspiera blisko 4 000 organizacji pozarządowych 👏 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Gala Sprawiedliwości Naprawczej - zobaczcie jak było 📹📸www.youtube.com/watch?v=ygVlNvOrPFU&t=2sWrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej Sprawiedliwość naprawcza w Polsce ODLOT. Strefa Partycypacji @Alina Szeptycka Bartłomiej Ciążyński - Wiceprezydent Wrocławia ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🟠 II Gala Sprawiedliwości Naprawczej za nami.👏👏👏Krasnala Sprawiedliwka otrzymali: 👉Alina Szeptycka, Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. Równego Traktowania, 👉Lidia Salata, kierowniczka TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu-Profil Prawdziwy TOZ Wrocław ,👉ODLOT. Strefa Partycypacji.🟠 Wyróżnienia trafiły do Bartłomieja Majchrzaka Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka i do Fundacji Antonii, która organizuje prace społeczne dla osób skazanych.🟠 spacjalne wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Ciążyński - Wiceprezydent Wrocławia za wspieranie idei sprawiedliwości naprawczej 👏👏👏👏 Wielke ukłony dla całego zespołu Wrocławskie Centrum Integracji🟠 Sprawiedliwość Naprawcza w praktyce to:👉100 tysięcy godzin odpracowanych na rzecz miasta przez osoby skazane na prace społeczne, 👉3000 znaków mowy nienawiści usuwanych przez skazanych z ulic Wrocławia, 👉pogotowie mediacyjne dla dorosłych i nastolatków. 👉 konsultacje społeczne, dialog ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎊 To już dziś! Gala Sprawiedliwości Naprawczej i wręczenie wyjątkowych wyróżnień ‼️⚖️ Krasnale Sprawiedliwki zostaną przyznane w trzech kategoriach:osoba, podmiot i działanie. Sprawiedliwość naprawcza - jak to działa we Wrocławiu? 👇Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵 Szkolimy naszych wolontariuszy 💪👉Jak skutecznie uczyć języka polskiego jako obcego? 👉jak budować relacje?👉wymiana doświadczeń i narzędziWrocław na językach świata jedyny taki projekt w Polsce, w którym wrocławianie- wolontariusze uczą języka polskiego obcokrajowców, którzy mieszkają we Wrocławiu. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎊 Już jest - Krasnal Sprawiedliwek ‼️ To wyjątkowe wyróżnienie zostanie wręczone 24 listopada w czasie Gali Sprawiedliwości Naprawczej Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej👉Wyróżniamy w trzech kategoriach: osoba, podmiot i działanie. To nagroda dla osób, organizacji, które na co dzień realizują ideę sprawiedliwości naprawczej. ⚖️Sprawiedliwość naprawcza w praktyce we Wrocławiu to:👉100 000 godzin rocznie wypracowanych na rzecz miasta przez 👉osoby skazane👉140 podmiotów, korzystających z pracy skazanych: szkoły, schronisko dla zwierząt, jadłodajnia...👉2 500 napisów mowy nienawiści usuwanych przez skazanych👉mediacje👉programy wsparcia ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Jedna z najdłużej działających grup, uczących się języka polskiego Wrocław na językach świata 💪Panie z Ukrainy i Białorusi od ponad dwóch lat są uczennicami Pani Ewy i z okazji urodzin swojej nauczycielki 🎊 przygotowały piękną niespodziankę ❤️👉Zajęcia trwają przez cały rok, odbywają się w tandemach lub niewielkich grupach językowych. W tym roku prowadzi je 150 wolontariuszy (w tym 30 nowych!)👉400 uczniów z 35 krajów, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Indii, Korei Południowej, Rwandy, Kazachstanu, Meksyku i Hiszpanii.Wolontariuszem Wrocław na językach świata może zostać każdy dorosły mieszkaniec/mieszkanka Wrocławia. Wystarczy chcieć. Szkoleniem i dostarczeniem materiałów do nauki języka polskiego zajmuje się Wrocławskie Centrum Integracji 👉https://www.wnjs.pl/wolontariusz/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Ponad 60 gościnnych miejsc, w których odbywają się lekcje polskiego, w ramach Wrocław na językach świata Wolontariusze spotykają się z uczniami w kawiarniach, bibliotekach, CALA-ach, fundacjach, NGO-sach, salach udostępnionych przez wyższe uczelnie, związki wyznaniowe, biznes i samorząd. Każde z tych miejsc jest udostępniane na potrzeby programu bezpłatnie.Lista miejsc: www.wnjs.pl/gdzie-uczymy/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
✅Jak segregować odpady, co jest PSZOK, SZOP? Jak wprowadzić w życie idę zero waste? ✅ Warsztaty pod okiem Pani Kornelii z Ekolandia.edu 💪dla uczestników kursów Wrocławskie Centrum Integracji i pracowników Zespołu ds. Reintegracji. Dziękujemy! 🫶👏 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Zdjęcia z posta użytkownika Sergiusz Kmiecik - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Wrocławski Znicz Pamięci - Prace porządkowe na Cmentarzu przy ul. Bujwida. Uczestnicy kursów zawodowych Wrocławskie Centrum Integracjiporządkowali nagrobki zasłużonych wrocławian i radnych RM. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Wrocławski Znicz Pamięci wspólnie z pracownikami i podopiecznymi Wrocławskie Centrum IntegracjiBlisko sto wianków przygotowanych przez uczestników kursów zawodowych WCI zostanie złożonych na pomnikach osób zasłużonych dla Wrocławia i Radnych RM. Najpierw jednak prace porządkowe. W środę od rana pracownicy WCI i radni będą porządkować nagrobki na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Bujwida. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Dziękujemy, że razem z nami tworzycie Miasto Sprawiedliwości Naprawczej! Dziś wyróżnienia odebrały podmioty, które organizują prace społeczne dla osób skazanych. To ponad 100 000 wypracowanych godzin rocznie na rzecz szkół, przedszkoli, schroniska dla zwierząt, Rad Osiedli czy organizacji kościelnych. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
We Wrocławiu można odpracować karę, orzeczoną przez sąd. Jesteśmy jednym z 10 Miast Sprawiedliwości Naprawczej na świecie. 140 podmiotów korzysta z pracy osób skazanych na prace społeczne. Skazani pracują na rzecz szkół, przedszkoli, Rad Osiedli, bibliotek czy organizacji kościelnych. Jak korzystać z pracy osób skazanych na prace społeczne? Jak wyglada współpraca z kuratorami i sądem? To wyjaśnialiśmy na spotkaniu szkoleniowym. Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej Bartłomiej Ciążyński - Wiceprezydent Wrocławia ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Wrocławskie Centrum Integracji było partnerem akcji Oczyszczamy Atmosferę, prowadzonej we Wrocławiu, Warszawie, i Łodzi. Dzięki niej Szkoła Podstawowa nr 77 została wyczyszczona z graffiti przez firmę Kärcher 👇 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👩🧕🧔‍♂️Po wakacyjnym naborze mamy ponad 30 nowych wolontariuszy w projekcie Wrocław na językach świata Witamy na pokładzie 👏👏🔵Wrocław na językach świata to program, w którym wrocławianie uczą języka polskiego obcokrajowców👉Zajęcia trwają przez cały rok, w tandemach lub grupach językowych 🔵Wrocław na językach świata to:👉150 wolontariuszy, w wieku od 18-70 lat 👉400 uczniów z 35 krajów (Ukraina, Białoruś, Indie, Korea Południowa, Rwanda, Kazachstan, Meksyk, Hiszpania...)👉63 miejsca spotkań (kawiarnie, biblioteki, CALE, fundacje, NGOSy, jednostki samorządowe...)W październiku wolontariuszy zapraszamy na szkolenia - szczegóły wkrótce!🔵Szczegóły: www.wnjs.pl/wolontariusz/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Zdjęcia z posta użytkownika Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Grupa konwersacyjna Wrocław na językach świata mimo wakacji ciężko pracuje 👏👏👏🔵Wolontariuszka Ewa od ponad dwóch lat uczy języka polskiego obcokrajowców. Teraz ma sześć uczennic z Ukrainy i Białorusi. Spotykają się w TRATWA. Dlaczego wolontariat? Jak przebiegają takie lekcje? Radio Wrocław dokładnie wypytało naszą wolontariuszkę i jej uczennice🔵 Zostań wolontariuszem Wrocław na Językach Świata ‼️👇👇👇www.wnjs.pl/wolontariusz/www.wnjs.pl/wolontariusz-formularz-zgloszeniowy/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👨‍🔧Drobne prace naprawcze i remontowe w SP93 we Wrocławiu wykonywane przez osoby skazane na prace społeczne. 👉 140 podmiotów korzysta z takich nieodpłatnych prac. Wśród nich m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, rady osiedli, organizacje kościelne.➡️ We Wrocławiu wypracowany został autorski program wykonywania prac społecznych przez osoby skazane: 👉100 000 godzin odpracowanych przez skazanych każdego roku, 👉3 000 napisów mowy nienawiści usuwanych rocznie z przestrzeni miasta ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Szkoła Podstawowa nr 77 wyczyszczona z graffiti 💪dzięki współpracy z firmą Kärcher To element akcji Oczyszczamy Atmosferę prowadzonej we Wrocławiu, Warszawie, i Łodzi Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej WCI przez cały rok usuwa nienawistne symbole z przestrzeni Wrocławia ➡️3000 nienawistnych symboli usuwanych rocznie we Wrocławiu ➡️800 symboli zlikwidowanych w 2023 r.💪We Wrocławiu mowa nienawiści znika dzięki osobom skazanym na prace społeczne. WIDZISZ? REAGUJ!👉Gdzie zgłaszać mowę nienawiści 📞 71 782 35 24📍 www.wcsn.pl/centrum-zgloszen-wroclaw/📧 Na adres e-mail kontakt@wcsn.pl można wysyłać zdjęcia naklejek, plakatów, napisów, symboli, które propagują nienawiść, wraz z podaniem lokalizacji ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵 Zostań wolontariuszem Wrocław na Językach Świata ‼️➡️To projekt, w którym wrocławianie uczą języka polskiego obcokrajowców. 🟡Kto może zostać wolontariuszem?👉każda dorosła osoba, 👉nie jest wymagane doświadczenie pedagogiczne www.wnjs.pl/wolontariusz/www.wnjs.pl/wolontariusz-formularz-zgloszeniowy/🔵Poznasz nowych ludzi i nawiążesz cenne znajomości🔵Skorzystasz z darmowych szkoleń🔵Aktywnie wpłyniesz na rozwój Wrocławia ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Kolejne twórcze warsztaty za nami 💪➡️Wioletta Szymańska i Dorota Kuźnia z Terenowego Oddziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu uczyły naszych podopiecznych tworzenia świec sojowych 🔷Warsztat z tworzenia świec to: 👉aromaterapia, tworzenie świec to też tworzenie zapachu do nich 👉nauka precyzji i dokładności podczas odmierzania wszystkich składników, 👉pozytywna atmosfera i dużo dobrych emocji🔷Uczestnikami kursów Wrocławskiego Centrum Integracji mogą zostać:➡️osoby wykluczone społecznie:➡️osoby w kryzysie bezdomności, ➡️osoby uzależnione od alkoholu,➡️osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,➡️osoby z zaburzeniami psychicznymi, ➡️długotrwale bezrobotni,➡️osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, ➡️uchodźcy, ➡️osoby niepełnosprawnewww.wci.wroclaw.pl/reintegracja-zawodowa-i-spoleczna/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
❤️❤️❤️ "Dziękujemy za Waszą nieskończoną cierpliwość, za szczerość i mądrość. Dziękujemy za Waszą pracę. Za to, że daliście każdemu z nas cząstkę siebie, cząstkę Waszego serca".👏👏To podziękowania uczniów dla Wiesławy i Andrzeja, naszych wolontariuszy, którzy uczą języka polskiego obcokrajowców. Od marca bardzo intensywnie uczyli kilka ukraińskich grup. 🔵Wrocław na językach świata to unikalny projekt nauki języka polskiego obcokrajowców. Nauczycielami są mieszkańcy Wrocławia, którzy za darmo, w wolnym czasie spotykają się ze swoimi uczniami.➡️W tym roku mamy ponad 100 wolontariuszy i ponad 300 uczniów ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔵Posiedzenie organizacji ECCAR European Coalition of Cities against Racism – Europejska Koalicja Miast przeciw Rasizmowi we Wrocławiu➡️Wrocławskie Centrum Integracji miało się czym pochwalić! Od 2016 r. prowadzi program usuwania mowy nienawiści z miejskiej przestrzeni👉1000 osób skazanych na prace społeczne👉100 000 godzin odpracowanych na rzecz społeczności lokalnej👉3 000 elementów mowy nienawiści usuwanych rocznie 🔵ECCAR to organizacja została założona w 2004 roku przez UNESCO, należy do niej 150 miast: Berlin, Bruksela, Londyn, Paryż, Madryt, Barcelona, Ateny. Od października 2020 członkiem ECCAR jest Wrocław. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
7. Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej -13 i 14 czerwca 2023 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
‼️ Medal PRIMUS IN AGENDO - PIERWSZY W DZIAŁANIU dla Ewy Żmudy, dyrektorki Wrocławskie Centrum Integracji 👏👏👏 przyznany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 🎖To odznaczenie za kreowanie innowacyjnych rozwiązań wsparcia, poprzez zatrudnienie socjalne, oparte o działania aktywizujące i reintegracyjne Wrocławskie Centrum Integracji ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
II Forum ds. Uzależnień. Zaczynamy! Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu, uzależnienia behawioralne wśród młodzieży. Profilaktyka, rozpoznanie, terapia. Gdzie zwrócić się o pomoc? Jak skutecznie pomagać?Spotkanie ekspertów i warsztaty dla młodzieży z wrocławskich liceów.Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocławskie Centrum Integracji ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
💪Praktyki zawodowe we Wrocławskie Centrum Integracji🌿🥀Uczestnicy kursu -pracownik terenów zielonych, pod okiem trenera, uczą się m.in. pielęgnacji roślin, warzywnika, pierwszego koszenia. 👉Uczestnicy kursu - pracownik porządkowy - konserwator, pod okiem trenera przygotowali meble ogrodowe, 🪚które uzupełnią Strefę Spotkań przy naszej odnowionej altanie🔨🔵We Wrocławskim Centrum Integracji realizowane są także kursy obsługi komputera, kursy przyuczających do takich zawodów, jak: pracownik administracyjno-biurowy, pracownik porządkowy-konserwator i wielu innych. Ważną częścią aktywizacji zawodowej jest wsparcie ze strony doradcy zawodowego lub możliwość skorzystania z płatnych staży zawodowych u pracodawcy. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👩‍🎨Warsztaty z rzeźby dla uczestników kursów reintegracji społeczno-zawodowej, pod hasłem O TO JA! Warsztaty, w ramach wolontariatu, poprowadziła studentka Natalia Stańczak, Akademia Sztuk Pięknych We Wrocławiu Wydział Rzeźby.Pięknie dziękujemy! 👏👏👏 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎨Nowa sala działań twórczych we Wrocławskie Centrum Integracji👉To miejsce integrujące uczestników kursów reintegracyjnych i zawodowych, ale także pracowników Wrocławskie Centrum Integracji 👩‍🎨W sali odbywać się będą zajęcia malarskie, decoupage i wiele innych w zależności od wyobraźni i możliwości prowadzących zajęcia...👉Nasi kursanci mogą także korzystać z sali ceramicznej, florystycznej i malarskiej. Mamy sale komputerowe i takie, w których uczymy zasad pierwszej pomocy.🔴Uczestnikami Wrocławskiego Centrum Integracji mogą zostać:➡️osoby wykluczone społecznie:➡️osoby w kryzysie bezdomności ➡️osoby uzależnione od alkoholu,➡️osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,➡️osoby z zaburzeniami psychicznymi, ➡️długotrwale bezrobotni,➡️osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, ➡️uchodźcy ➡️osoby niepełnosprawnewww.wci.wroclaw.pl/reintegracja-zawodowa-i-spoleczna/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎨Artystyczne śniadanie we Wrocławskie Centrum IntegracjiVogel Paintings poprowadzili (bezpłatnie 🫶) warsztaty dla uczestników kursów reintegracyjnych i naszych pracowników. 👩‍🎨Poznaliśmy batik - popularną w Azji (głównie Indonezja i Malezja) technikę barwienia tkanin przy użyciu wosku. W planie mamy kilka spotkań z innymi technikami...👨‍🎨Dużo pozytywnej energii, twórczych pomysłów, ciepła oraz uśmiechów...i niesamowity relaks przy cudownej muzyce. A batik? Po prostu wciąga 👍 ❤️Dziękujemy Vogel Paintings za poświęcony nam czas i profesjonalnie poprowadzony warsztat 👏👏 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
‼️Jest praca! Wrocław na językach świata szuka pracownika, który będzie koordynował wolontariuszy, ich uczniów i partnerów projektu🔴Wymagania:👉wykształcenie średnie z doświadczeniem zawodowym min. 5 lat LUB wykształcenie wyższe z doświadczeniem zawodowym min. 3 lata👉komunikatywna znajomość języka rosyjskiego LUB ukraińskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie konwersacji (nie jest wymagany certyfikat);👉komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie konwersacji (nie jest wymagany certyfikat);➡️https://bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/04/wci_doc_202304211145_a11y.pdf ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🐣🐥Wielkonocne spotkanie z uczestnikami kursów reintegracyjnych we Wrocławskie Centrum Integracji 🌺🌸Pyszności, piękne ozdoby, przygotowane przez uczestników naszych kursów, a przede wszystkim wspaniała, świąteczna atmosfera 💛Drodzy Państwo!Zdrowych, spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy cały zespół Wrocławskiego Centrum Integracji. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🐣 Wielkanocne przygotowania w Zespole ds. Reintegracji Społecznej🎨🐇Uczestnicy naszych kursów przygotowują wielkanocne ozdoby na warsztatach artystycznych. Warsztaty organizowane są we Wrocławskie Centrum Integracji w pracowniach garncarskiej, florystycznej i plastycznej 👉Zespół ds. reintegracji społeczno-zawodowej oferuje bezpłatne szkolenia w ramach grupy zawodowej PRACOWNIK PORZĄDKOWY–KONSERWATOR lub PRACOWNIK TERENÓW ZIELONYCH📞Kontakt: 📲500 054 670☎️71 782 35 15 lub 71 782 35 22📨 WCI ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław👉https://www.wci.wroclaw.pl/reintegracja-zawodowa-i-spoleczna/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
💪 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 👉Nasi nowi uczestnicy kursu: pracownik porządkowy-konserwator i pracownik terenów zielonych - podczas zajęć integracyjnych 👉Zajęcia zaprojektowane z myślą o rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów oraz budowania pozytywnej atmosfery w pracy. Szczegóły projektu 👇www.wci.wroclaw.pl/reintegracja-zawodowa-i-spoleczna/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🌸 Pierwszy dzień wiosny i porządki na murach💪 Z kolejnego podwórka znika mowa nienawiści Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej Wrocławska Rada ds. Równego Traktowania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Wrocławskie Mieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
➡️W Światowym Dniu Walki z Dyskyrminacją Rasową usuwaliśmy kolejne znaki mowy nienawiści ➡️3000 nienawistnych symboli usuwanych rocznie we Wrocławiu ➡️400 symboli zlikwidowanych w 2023 r.💪We Wrocławiu mowa nienawiści znika dzięki osobom skazanym na prace społeczne. Dziś pędzle w dłoń chwycili też urzędnicy WIDZISZ? REAGUJ!👉Gdzie zgłaszać mowę nienawiści 📞 71 782 35 24📍 www.wcsn.pl/centrum-zgloszen-wroclaw/📧 Na adres e-mail kontakt@wcsn.pl można wysyłać zdjęcia naklejek, plakatów, napisów, symboli, które propagują nienawiść, wraz z podaniem lokalizacji ➡️ We Wrocławiu wypracowany został autorski program wykonywania prac społecznych przez osoby skazane: 👉100 000 godzin odpracowanych przez skazanych każdego roku, 👉3 000 napisów mowy nienawiści usuwanych rocznie z przestrzeni miasta 👉140 podmiotów korzystających z nieodpłatnych prac na cele społeczne. Wśród nich m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, rady osiedli, organizacje kościelneWrocławska Rada ds. Równego Traktowania Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Wrocławskie Mieszkania ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎨 Zajęcia z arteterapeutą we Wrocławskim Centrum Integracji 👉Warsztaty organizowane są dla uczestników kursów reintegracji społeczno- zawodowej👩‍🎨👨‍🎨 Nasi kursanci obcują ze sztuką, uczą się pracować w grupach, poznają się nawzajem. Warsztaty stają się remedium na, powszechne wśród uczestników, zjawisko wyuczonej bezradności. 🎨 Nasze pracownie są miejscem spotkań, integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym. Prace, które tworzą kursanci są nie tylko wyrazem ekspresji artystycznej, ale ozdabiają także siedzibę WCI i domy naszych twórców. 👉uczestnicy kursów reintegracji społeczno- zawodowej to osoby wykluczone społecznie ze względu na swoją sytuację życiową ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎻Koncert Alba Music Trio👏👏 dla wolontariuszy i uczniów Wrocław na językach świata 🎙 Muzycy zespołu Alba Music Trio są uczniami naszego programu i uczą się języka polskiego z wolontariuszami 🫶🎼🎼🎼Alba Music Trio zostało założone przez białoruskich, profesjonalnych muzyków-wirtuozów we Wrocławiu. Muzycy są absolwentami Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej i laureatami międzynarodowych konkursów muzyki kameralnej➡️ Projekt Wrocław na językach świata łączy ludzi z różnych krajów, mówiących różnymi językami. Dzięki wrocławskim wolontariuszom stopniowo poznają język polski i naszą kulturę a wolontariusze poznają kulturę krajów swoich uczniów.Alba Music Trio Klub Muzyki i Literatury ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👠💪 Dzień Kobiet we Wrocławskim Centrum Integracji i prace wre. Uczestnicy kursów zawodowych tworzą takie cuda 🌺🌺🌺Dla wszystkich Pań, nie tylko od święta, moc dobrych życzeń 🌸🌸🌸 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
➡️Nastolatki będą odpracowywać swoje błędy we Wrocławiu. Są nowe przepisy, umożliwiające kierowanie młodzieży do prac społecznych⚖️To sąd rodzinny będzie kierować nastolatki do prac społecznych. Sądy mają nie tylko określać czas i wymiar takiej kary, ale też sposób jej kontrolowania➡️We Wrocławiu nieletni po otrzymaniu decyzji Sądu, będą kierowani do Wrocławskie Centrum Integracji 🔴Wrocław jest pierwszym w Polsce Miastem Sprawiedliwości Naprawczej. To właśnie tutaj wypracowany został autorski program wykonywania prac społecznych przez osoby skazane.👉Z nieodpłatnych prac korzystają: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, rady osiedli, organizacje kościelne👉To tysiące metrów kwadratowych uporządkowanych trawników, tysiące umytych okien, kilkadziesiąt pomalowanych sal dydaktycznych w placówkach oświatowych… Wartość tych prac, tylko w 2022 roku to ponad 2 mln złotychPrace społeczne we Wrocławiu jak to działa? 👇www.facebook.com/wroclawskie.centrum.integracji/videos/674095840777161 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

24.02.2023

Zdjęcie w tle profilu „Wrocławskie Centrum Integracji” ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👩‍🏫 Nauka przez zabawę 🔵Wolontariusze Wrocław na językach świata na spotkaniu we Wrocławskie Centrum Integracji wspólnie próbowali nowych metod nauki języka polskiego. 🔵Wolontariusze i ich uczniowie - uczący się dotąd zdalnie - mogli się w końcu zobaczyć na żywo 🫶 🔵Wrocławskie Centrum Integracji dostarcza wolontariuszom materiały dydaktyczne, dzięki którym mogą skutecznie uczyć języka polskiego obcokrajowców. Nauka odbywa się w tandemach i większych grupach. Doświadczenie dydaktyczne nie jest wymagane (ale miło widziane) 🔵 Wolontariuszem może zostać każdy dorosły mieszkaniec Wrocławia, który ma trochę czasu i chce poznawać ludzi z wielu krajów świata 👉 www.wnjs.pl/wolontariusz/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔴Kolejne nienawistne napisy znikają z ulic Wrocławia. Dziękujemy za Państwa telefony i maile!👉Od początku roku usunęliśmy już blisko 200 obraźliwych napisów.👉Napisy usuwają osoby, realizujace prace spoleczne we Wrocławskim Centrum Integracji 👉Gdzie zgłaszać mowę nienawiści 📞 71 782 35 24📍 www.wcsn.pl/centrum-zgloszen-wroclaw/📧 Na adres e-mail kontakt@wcsn.pl można wysyłać zdjęcia naklejek, plakatów, napisów, symboli, które propagują nienawiść, wraz z podaniem lokalizacji 👉 www.wroclaw.pl/.../gdzie-we-wroclawiu-zglaszac... ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Ewa Żmuda, zastępca dyrektora WCI - w Radzie Zatrudnienia Socjalnego III Kadencji, przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 🔵Przewodniczącym Rady został ks. dr Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej🔵Na Wiceprzewodniczącą Rady wybrano Panią Ewę Żmudę, Zastępcę Dyrektora Wrocławskie Centrum Integracji 👏🔵Sekretarzem Rady została wybrana Pani Emilia Marzejon, Zastępca Dyrektora Miejskigo Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie- ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
➡️Sprawiedliwość naprawcza w 2022r. w praktyce: 💪120 000 odpracowanych godzin przez skazanych na prace społeczne 🔴1 186 osób skierowanych przez Sądy Rejonowe do Wrocławskiego Centrum Integracji🔴140 instytucji skorzystało z prac skazanych np. jadłodajnie charytatywne, schronisko dla zwierząt, szkoły, przedszkola, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, fundacje, stowarzyszenia... 👉tysiące m2 uporządkowanych trawników, przy przedszkolach szkołach, żłobkach itd., 👉tysiące umytych okien👉kilkadziesiąt pomalowanych sal dydaktycznych w placówkach oświatowych👉setki zreperowanych klamek, krzesełek, ławek szkolnych i kranów itd.💳 2 mln 270 tys. zł - wartość odpracowanych godzin w 2022 r. 🔴 Wrocław jest jedynym miastem w Polsce, gdzie na taką skalę realizowana jest idea sprawiedliwości naprawczejWrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej Fundacja Dom Pokoju ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👨‍🌾1903 elementy mowy nienawiści usunięte z Wrocławia w 2022 r.🚋3 000 km przejechaliśmy/przeszliśmy 🚶🚶‍♂️ w czasie wizji lokalnych 📲500 zgłoszeń przyjętych od wrocławian, informujących o elementach mowy nienawiści 👉Gdzie zgłaszać mowę nienawiści 📞 71 782 35 24📍 www.wcsn.pl/centrum-zgloszen-wroclaw/📧 Na adres e-mail kontakt@wcsn.pl można wysyłać zdjęcia naklejek, plakatów, napisów, symboli, które propagują nienawiść, wraz z podaniem lokalizacji 👉 www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/gdzie-we-wroclawiu-zglaszac-mowe-nienawisci Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
❤️Dziękujemy, że byliście z nami! Wolontariusze, uczniowie, wrocławianie wspólnie na 🎼koncercie kolęd z różnych stron świata Wrocław na językach świataW kościele ewangelickim Opatrzności Bożej we Wrocławiu zaśpiewał Chór Kameralny Ostinato ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🥳Rekordowy rok 2022 w projekcie Wrocław na językach świata 👉3700 spotkań 👉5500 godzin nauki języka polskiego 🔴1300 cudzoziemców zgłoszonych do programu 🔴200 wolontariuszy, mieszkańców Wrocławia, którzy uczą języka polskiego 👉63 partnerów nieodpłatnie udostępnia miejsca, w których można się uczyć (kawiarnie, restauracje, biblioteki, kościoły, związki wyznaniowe, fundacje i stowarzyszenia, uczelnie, Centra Aktywności Lokalnej, itp.).🔴Wrocławskie Centrum Integracji 👉udostępnia nieodpłatnie tandemom/grupom językowym materiały edukacyjne do nauki języka polskiego jako obcego (podręczniki, ćwiczenia, gry).👉organizuje bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy spotkania integracyjne dla wolontariuszy, uczniów (cudzoziemców)i ich rodzinProgram Wrocław na językach świata dostał dofinansowanie ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu na potrzeby nauczania języka polskiego. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎤🎼Koncert kolęd z różnych stron świata z wolontariuszami Wrocław na językach świataZapraszamy:👉kiedy: 6 stycznia o godz. 11👉gdzie: ul. Kazimierza Wielkiego 29 Parafia Ewangelicko-Augsburska 🔴Wspólnie z Chórem Kameralnym Ostinato zaśpiewają uczniowie (obcokrajowcy) programu "Wrocław na językach świata"🔴Wrocław na językach świata to unikatowy program nauki języka polskiego- jako obcego, dla obcokrajowców. Nauczycielami są mieszkańcy Wrocławia, nasi wolontariusze 👏👏 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Spokojnych, magicznych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą Pracownicy i Dyrekcja Wrocławskiego Centrum Integracji 🎄🎄🎄 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎅Podopieczni Wrocławskiego Centrum Integracji i MOPS otrzymali dziś Paczki Dobrych Relacji 🎄🎁W sumie 4 000 paczek trafi do najbardziej potrzebujących wrocławian.👉Wrocław pomaga przez cały rok nie tylko od święta. Ostatnio otwarto sklep społeczny, ulicami Wrocławia jeździ streetbus, który wydaje posiłki dla osób w kryzysie bezdomności, są przystanki ciepła. Ta akcja to nie tylko MOPS- to organizacje pozarządowe, Rady Osiedla, dzięki nim trafiamy do najbardziej potrzebujących . ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎄Mikołajkowe spotkanie wolontariuszy Wrocław na językach świata i ich uczniów - z różnych stron świata 🎅 Są w różnym wieku, wykonują różne zawody - łączy ich wolontariat - uczą obcokrajowców języka polskiego 🎅 Nasi wolontariusze oprócz pyszności, przygotowanych w Wrocławskie Centrum Integracji, mogli spróbować potraw swoich uczniów. Otrzymali również upominki od naszych partnerów ❤️ Dziękujemy za wejściówki dla wolontariuszy 👏👏Strefa Kultury Wrocław Hydropolis Narodowe Forum Muzyki Kino Nowe Horyzonty Teatr Muzyczny Capitol Kolejkowo👉chcesz zostać wolontariuszem? Sprawdź 👉https://www.wnjs.pl/wolontariusz/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Gala Sprawiedliwości Naprawczej w Barze Barbara 👇Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Fundacja Dom PokojuWrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎊Gala Sprawiedliwości Naprawczej 🏆Przyznano nagrody w trzech kategoriach: osoba, podmiot i działanie 🔴 Osoba - nagroda dla Bartłomieja Ciążyńskiego, Społecznego Doradcy Prezydenta ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii.🔴 Działanie - nagroda dla Fundacji Dom Pokoju. Od kilku lat we Wrocławiu działa bezpłatne Pogotowie Mediacyjne. Prowadzi je właśnie Fundacja Dom Pokoju, Miasto Wrocław finansuje projekt (zgłaszanie mediacji nr. tel. 538 208 660 lub pogotowie.mediacyjne@wcrs.pl)🔴 Podmiot - nagroda dla Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach karnych okręgu Wrocławskiego. We Wrocławiu wypracowany został autorski program wykonywania prac społecznych przez osoby skazane. To 100 000 godzin odpracowanych przez skazanych każdego roku🔴Wyróżnienie specjalne - dla dr Honoraty Czajkowskiej, autorki raportu dotyczącego Sprawiedliwości Naprawczej we Wrocławiu, za prezentowanie wrocławskich praktyk na arenie międzynarodowej. 🔴Równorzędna nagroda dla Wrocławskiego Centrum Rozwoju SpołecznegoWrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Fundacja Dom Pokoju Bartłomiej Ciążyński - Wiceprezydent Wrocławia ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔴Sprawiedliwość naprawcza we Wrocławiu - jak to działa? ➡️Sprawiedliwość naprawcza to budowanie społeczności lokalnej w oparciu o ideę dialogu, przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz zadośćuczynienie za zawinione krzywdy. Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🟠Wrocław Miastem Sprawiedliwości Naprawczej 👉W poniedziałek 21 listopada pierwsza Gala Sprawiedliwości Naprawczej, podczas której nagrodzimy podmioty, osoby, organizacje - które realizują ideę sprawiedliwości naprawczej we Wrocławiu👉SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA TO: ·mediacje,·prace społeczne na rzecz lokalnej społeczności – zasądzane przez Sądy,·programy wsparcia dla ofiar przestępstw, ·programy pomocy ofiarom i świadkom przestępstw, ·edukacja dla sprawców przestępstw, ·komunikacja bez przemocy.Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🇺🇦🇵🇱 Tetiana - w Ukrainie pielęgniarka, we Wrocławiu opiekunka w żłobku...➡️Uciekła przed wojną - we Wrocławskie Centrum Integracji zdobyła niezbędne kompetencje- kurs opiekuna dziennego dla dzieci do lat 3, nauczyła się języka polskiego i dziś opiekuje się dziećmi we Wrocławiu➡️ Tetiana została twarzą kampanii Szacunek, Wdzięczność, Wspólnota ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
➡️Szukamy nowych partnerów projektu Wrocław na językach świata ➡️Szukamy miejsc, gdzie wolontariusze mogą uczyć języka polskiego jako obcegoJak to działa? 👇👉Nasi partnerzy to: biblioteki, Centra Aktywności Lokalnej, firmywww.wnjs.pl/kontakt/Wrocław.plRadio Wrocław Telewizja Echo24 Radio Rodzina Radio ESKA Meloradio FAKTY TVP3 Wrocław Gazeta.pl Gazeta Wrocławska TuWroclaw.com Wrocławskie Fakty ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
📣Jest praca 🔴Wrocławskie Centrum Integracji szuka pracowników do projektu "Centrum Kompetencji" 🔴Szukamy:➡️instruktora reintegracji zawodowej: bip.wci.wroclaw.pl/nabor-na-stanowisko-instruktor-reintegracji-zawodowej-o-kierunku-pracownik-obs... ➡️psychologa: bip.wci.wroclaw.pl/nabor-na-stanowisko-psycholog-w-projekcie-centrum-kompetencji-4/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👩‍🏫 Szkolimy naszych wolontariuszy Wrocław na językach świata 📑 Wrocławskie Centrum Integracji organizuje bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, wypożycza podręczniki i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako obcego.www.wnjs.pl/rejestracja/🧕👳‍♂️👱‍♀️🧓Wrocław Na Językach Świata to 👉120 aktywnych wolontariuszy👉Nauka w tandemach i większych grupach👉Możliwość poznania ludzi z innych krajów i kultur ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Wrocławskie Forum ds. Uzależnień i nasi fantastyczni prelegenci:Jadwiga Fudała, prof. Dorota Dyjakon, Ewa Piekara i Maciej Schodnicki. Dziękujemy za udział i widzimy się za rok! ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
➡️Wrocławskie Forum ds. Uzależnień - spotkanie ludzi, którzy na co dzień zajmują się uzależnieniami🔴Polacy piją więcej i mocniejsze alkohole- do 11 litrów czystego spirytusu na głowę rocznie! 👉Całkowita abstynencja czy ograniczenie picia - zmiana podejścia w terapii👉Co jest nałogiem, a co nim nie jest? ➡️W Forum biorą udział organizacje pozarządowe, pracownicy MOPS, WCI, Wydziału Zdrowia. ➡️Zależy nam by we Wrocławiu wypracować narzędzia by jeszcze skuteczniej pomagać 🔴Organizatorami Wrocławskiego Forum Ds. Uzależnień jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia Wrocławskie Centrum Integracji Uniwersytet Dolnośląski DSW ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👩‍🦱👳🧕👨‍🦲Projekt Wrocław Na Językach Świata - szuka wolontariuszy i partnerów projektu 🎥 Szukamy: 🫵wolontariuszy- wrocławian, którzy chcą uczyć języka polskiego obcokrajowców🫵partnerów projektu- firm, restauracji, kawiarni - w których lekcje polskiego, mogą się nieodpłatnie odbywaćWrocław na językach świata ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
To uczniowie programu Wrocław na językach świata (wkrótce poznacie ich bliżej)🎥Heverton 🇧🇷( Brazylia), Brinda 🇮🇳(Indie), Darya 🇧🇾(Białoruś) 120 wolontariuszy uczy języka polskiego obcokrajowców. Szukamy kolejnych 🫵www.wnjs.pl/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔎Chcemy Was lepiej poznać, chcemy dać się poznać 😎 Wrocław na językach świata 👉uczniowie, wolontariusze, koordynatorzy, partnerzy👉Coś się szykuje... 📹📸Niedługo efekty 💪 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
👩‍💻 Spotkanie wolontariuszy projektu Wrocław na językach świata we Wrocławskie Centrum Integracji www.wnjs.pl/👩‍🏫Są w różnym wieku, mają różne motywacje i jeden cel – pomóc obcokrajowcom w nauce języka polskiego➡️W WCI wolontariusze omawiali: nauczanie języka polskiego osób uchodźczych, uczenie języka polskiego od zera, konwersacje w języku polskim, zajęcia online, kwestie organizacyjne związane z programem📒📓WCI przekazuje materiały, podręczniki do nauki polskiego jako obcego językaChcesz uczyć języka polskiego? 👇www.wnjs.pl/wolontariusz/Chcesz uczyć się języka polskiego? 👇www.wnjs.pl/rejestracja/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
➡️21 października - Wrocławskie Forum ds. Uzależnień 📣 Zgłoszenia: konferencje@wci.wroclaw.pl➡️Organizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wrocławskie Centrum Integracji, w partnerstwie z Dolnośląską Szkołą Wyższą ➡️Zapraszamy do udziału we Wrocławskim Forum ds. Uzależnień podmioty, które na co dzień zajmują się pomocą osobom uzależnionym🟠Forum rozpocznie 21 października 2022r. o godz. 9 w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55, w auli na parterze budynku. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎖 Medal Merito de Wratislaviadla dla Jadwigi Góralewicz, dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, która od 25 lat angażuje się w pracę na rzecz Wrocławia i jego najbardziej potrzebujących mieszkańców Dyrektor WCI, po 17 latach pracy w tej instytucji, przechodzi na emeryturęDZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ PRACĘ! ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
📣 PracaWrocławskie Centrum Integracji poszukuje ➡️asystenta wsparcia i ➡️ psychologa do projektu Centrum Kompetencji👉https://bip.wci.wroclaw.pl/nabor-na-stanowisko-asystent-wsparcia-w-projekcie-centrum-kompetencji/ 👉https://bip.wci.wroclaw.pl/nabor-na-stanowisko-psycholog-w-projekcie-centrum-kompetencji-3/ 🔴Projekt - Centrum Kompetencji realizowany jest od września 2020 r. do końca czerwca 2023 r.W ramach projektu organizowane są m.in szkolenia: 👉pracownik obsługi klienta👉opiekun osoby zależnej👉pracownik remontowo – budowlany👉warsztaty poruszania się po rynku pracy🔴Wsparciem objętych zostanie 252 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin www.wci.wroclaw.pl/projekt-centrum-kompetencji/ ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
➡️Nowy punkt dziennej opieki dla dzieci do lat 3 przy ul. Srebrnogórskiej. To 16 placówka na terenie Wrocławia. 🔴Wolne miejsca w punktach dziennej opieki dla dzieci :👉ul. Srebrnogórska - 3 wolne miejsca👉ul. Stawowa - 1 wolne miejsce👉ul. Partynicka - 1 wolne miejsce👉ul. Kasztelańska - 1 wolne miejsceLista punktów: opiekun.wci.wroclaw.pl/wykaz-punktow-opieki.../🔴 Dla rodziców opiekun.wci.wroclaw.pl/rekrutacja-online/👉rekrutacja maluchów do dziennych punktów opieki trwa cały rok👉koszt opieki w punkcie dziennego opiekuna - 4,82 zł za godzinę, miesięczny koszt to ok. 600 zł.👉opiekun nie gotuje, nie korzysta z cateringu - posiłki dla dzieci przynoszą rodzice➡️Wrocławskie Centrum Integracji prowadzi nadzór nad punktami opieki dziennej dla dzieci do lat 3. Nadzorowi podlegają wszystkie punkty opieki dziennej, działające na terenie Wrocławia,znajdujące się w wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Prezydenta Wrocławia.➡️Monitorujemy punkty opieki dziennej działające z ramienia Gminy Wrocław, prowadzone obecnie przez WCI (monitoring minimum 1 w miesiącu) oraz punkty prywatne. Na terenie Gminy Wrocław działa prywatnie - 64 opiekunów dziennych.🔴 W przypadku uwag, zastrzeżeń - telefon dla rodziców dzieci: Wrocławski Opiekun Dzienny nr tel:71 782 35 19. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🔴Wrocław na Językach Świata szuka wolontariuszy do nauki języka polskiego obcokrajowców www.wnjs.pl/👍 Z pomocy wrocławskich wolontariuszy skorzystało już blisko 4 tys. cudzoziemców z 90 krajów świata! (od 2016 r.)👍 Teraz we Wrocławiu 120 wolontariuszy uczy języka polskiego obcokrajowców ✍️ Nauka odbywa się w tandemach lub w większych grupach, online lub stacjonarnie w ok. 60 miejscach, udostępnianych nieodpłatnie przez partnerów projektu.📑 Wrocławskie Centrum Integracji organizuje bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego(kolejne przed nami), wypożycza podręczniki i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako obcego.www.wnjs.pl/rejestracja/👍Wolontariusze mogą też podpisać z WCI porozumienie wolontariackie, a na koniec współpracy otrzymać zaświadczenie w kilku językach o świadczonym wolontariacie ( polski, angielski, ukraiński, rosyjski).👉Projekt jest finalistą międzynarodowego konkursu "Innowacje w Polityce 2019" i został zaprezentowany na międzynarodowym forum ds. migracji i integracji, organizowanym przez OECD w Paryżu. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
🎨 Mowa nienawiści znika z ulic Wrocławia.🔎 Patrole Wrocławskiego Centrum Integracji prowadzą kontrole na terenie miasta📍 Czekamy na zgłoszenia od mieszkańców (lokalizacja + zdjęcie)www.wcsn.pl/centrum-zgloszen-wroclaw/kontakt@wcsn.plTak to wygląda w praktyce: ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku