Komórki organizacyjne

Grafika przestawiająca schemat organizacyjny Wrocławskiego Centrum Integracji.

Opis schematu organizacyjnego Wrocławskiego Centrum Integracji:

 1. Dyrektor
  1. Zespół ds. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacji projektów i programów miejskich
    • Biura projektów
    • Sekcja „Wrocław na językach świata”
    • Sekcja programów miejskich
  2. Samodzielne stanowisko pracy
   kadr
  3. Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
  4. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu
  5. Samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych
 2. Zastępca Dyrektora
  1. Zespół ds. reintegracji społeczno-zawodowej
  2. Zespół Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
  3. Samodzielne stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i planowania
  4. Samodzielne stanowisko pracy ds. administracji majątkiem
  5. Samodzielne stanowisko pracy ds. komunikacji i promocji
 3. Główny Księgowy
  1. Zespół finansowo-księgowo-płacowy