Komórki organizacyjne

Grafika przestawiająca schemat organizacyjny Wrocławskiego Centrum Integracji.

Opis schematu organizacyjnego Wrocławskiego Centrum Integracji:

 1. Dyrektor
  1. Zastępca Dyrektora
   • Dział Reintegracji
   • Zespół Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
  2. Główny Księgowy
   • Samodzielne stanowisko pracy – starszy księgowy
   • Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi finansowej
  3. Działy projektów
  4. Zespół ds. Organizacji i Monitoringu
  5. Zespół Wrocławski Opiekun Dzienny
  6. Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowo-płacowych
  7. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu