Komórki organizacyjne

Grafika przestawiająca schemat organizacyjny Wrocławskiego Centrum Integracji.

Opis schematu organizacyjnego Wrocławskiego Centrum Integracji:

 1. Dyrektor
  1. Zespół administracyjny
  2. Zespół ds. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacji projektów i programów miejskich
   • Działy projektów
  3. Samodzielne stanowisko pracy
   kadr
 2. Zastępca Dyrektora
  1. Zespół ds. reintegracji społeczno-zawodowej
  2. Zespół Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
  3. Zespół ds. aktywizacji
 3. Główny Księgowy
  1. Zespół finansowo-księgowo-płacowy