Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej to inicjatywa samorządu miejskiego (Wrocławskie Centrum Integracji) i kuratorskiej służby sądowej okręgu wrocławskiego. W ramach zadania na terenie miasta organizowane są prace społeczne dla osób kierowanych do Wrocławskiego Centrum Integracji w związku z orzeczoną karą ograniczenia wolności.

Z Wrocławskim Centrum Sprawiedliwości Naprawczej współpracuje ponad 60 podmiotów, na co dzień korzystających z nieodpłatnych prac na cele społeczne – szkół, przedszkoli, żłobków, bibliotek, fundacji, stowarzyszeń, rad osiedli i wiele innych. Każdego roku na ich rzecz realizowanych jest ponad 50 000 godzin prac!

Od 2016 roku zakres wykonywanych prac został poszerzony o usuwanie aktów wandalizmu i mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej Wrocławia. W tym czasie na platformę WCSN wpłynęło ponad 400 zgłoszeń (wrzesień 2019 r.). Do września 2019 r. z przestrzeni miejskiej usuniętych zostało 1660 symboli, napisów i wlepek nawołujących do nienawiści.

Kontakt

Biuro projektu „Praca dla lokalnej społeczności – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”
pokój nr 18 (I piętro)
tel. 71 782 35 24
e-mail: kontakt@wcsn.pl

Adres strony internetowej projektu

Strona internetowa projektu „Praca dla lokalnej społeczności – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”

KOMUNIKAT


W związku z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego wydanym dnia 24 marca 2020 roku na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informujemy, że

 Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji przedłuża zawieszenie działalności jednostki od dnia 26.03.2020 roku do dnia 10.04.2020.

Dyżury w jednostce w kwestiach pilnych będą pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub pod numerami telefonów: 71 782 35 11 – Sekretariat, 512 384 007 - Dyrektor, 504 799 612 - Zastępca Dyrektora w godzinach 8:00-16:00.

This will close in 0 seconds

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu