Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Projekt „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej – Praca Dla Lokalnej Społeczności” finansowany jest ze środków Gminy Wrocław. W ramach projektu nasza jednostka organizuje prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby kierowane przez Sądy Rejonowe dla Wrocławia. Osoby kierowane do nas wykonują nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę. Prace organizowane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wcsn.pl