RODO (ochrona danych osobowych)

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
we Wrocławskim Centrum Integracji:
adw. Mateusz Wilczyński

e-mail: iod@wci.wroclaw.pl