Ochrona danych osobowych


Administrator Danych Osobowych
Jadwiga Góralewicz – Dyrektor
e-mail: ado@wci.wroclaw.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
adw. Mateusz Wilczyński
e-mail: iod@wci.wroclaw.pl