Ochrona danych osobowych


Administrator Danych Osobowych
Jednostka organizacyjna Gminy Wrocław –
Wrocławskie Centrum Integracji
e-mail: ado@wci.wroclaw.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
adw. Mateusz Wilczyński
e-mail: iod@wci.wroclaw.pl