Zostań animatorem kampanii społecznej „Wrocław na językach świata”!

Wrocławskie Centrum Integracji poszukuje animatorów do realizacji działań w ramach kampanii społecznej "Wrocław na językach świata". Celem kampanii jest: wspieranie cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu w nauce języka polskiego podwyższenie kompetencji językowych umożliwiających cudzoziemcom korzystanie z oferty Wrocławia i włączenie się do aktywnego życia lokalnej społeczności zaangażowanie wrocławian w proces integracji społecznej cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu Zakres ob...
Więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich: „LEPIMY Z GLINY” – warsztaty dla dzieci i opiekunów

Zapraszamy 10 maja 2019 r. od godz. 09:00 na dwugodzinne warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat. Zapraszamy do udziału zarówno dzieci jak i opiekunów. Z pomocą arteterapeuty i instruktora, dzieci ulepią z gliny ozdoby lub figurki zwierząt. Praca będzie zorganizowana w grupach do 15 osób. Własnoręcznie wykonana praca może służyć jako prezent dla Mamy, w związku ze zbliżającym się świętem mam. Liczymy na kreatywność dzieci, ale służymy również gotowymi wykrojnikami, wzornikami i formami. Zajęcia po...
Więcej

Informacja dla Pracodawców

Wrocławskie Centrum Integracji zaprasza Pracodawców na cykliczne spotkania informacyjne dotyczące możliwości zatrudnienia uczestników Centrum. Podczas spotkania dowiecie się Państwo w jakich zawodach szkolimy, jakie kwalifikacje nabywają nasi uczestnicy, w jaki sposób pomagamy uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia. Informacje będą szczególnie pomocne dla firm planujących lub biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Urząd Miasta, jednostki i spółk...
Więcej

Wrocław Wspiera – Wspieram Wrocław

Wrocław Wspiera. Wspieram Wrocław. Nowe otwarcie siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji już za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy oraz zaproszonym gościom, którzy aktywnie uczestniczyli w licznych wydarzeniach, m.in.: w otwarciu społecznej lodówki, spotkaniach tematycznych czy warsztatach florystycznych. Oczywiście nie zapominamy o ważnych społecznie inicjatywach i zapraszamy do systematycznego wspierania społecznej lodówki, z której mogą korzystać wsz...
Więcej

Nowe otwarcie Wrocławskiego Centrum Integracji

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań pod hasłem „WROCŁAW WSPIERA – WSPIERAM WROCŁAW”, które odbędą się 7 września 2018 r. w godz. 12:00 – 15:00 we Wrocławskim Centrum Integracji (ul. Strzegomska 49). Program uroczystości: 12:00 - Nowe otwarcie siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji związane z rozbudową współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 12:15 - Otwarcie Lodówki Społecznej Jacek Sutryk - Dyrekto...
Więcej

Podziękowania

Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji w okresie od lutego 2018 do kwietnia 2018 odwiedzali wrocławskie Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Celem wizyt była ocena możliwości przystosowania lokali do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz poprawy estetyki wnętrz. Łącznie odwiedziliśmy 33 placówki. Obmierzyliśmy ponad 1500 m2 powierzchni. Wykonaliśmy prawie 1000 zdjęć. Wspólnie z uczestnikami Centrum, realizującymi program zatrudnienia socjalnego, postaramy się Państwu...
Więcej

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji – w stronę rynku pracy”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji - w stronę rynku pracy", które odbędzie się w dniu 14.07.2017 o godz. 13:00. Powyższe spotkanie będzie piątym spotkaniem zorganizowanym w ramach projektu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy”, wpisującym się w podejmowane w ramach projektu inicjatywy na rzecz społeczeństwa przyjmującego. W trakcie spotkań poruszamy tematykę integracji ze szczególnym uwzględnieniem udziału cudzoziemców na...
Więcej

Biuro projektu „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” poszukuje instruktora zawodu

Biuro projektu "Społecznie Odpowiedzialny Wrocław" poszukuje instruktora zawodu w kierunku "pracownik gospodarczo- porządkowy w tym terenów zielonych". Planowane zatrudnienie w okresie maj 2017 - grudzień 2017, umowa o pracę na czas określony na pełen etat lub część etatu.   Zakres obowiązków instruktora:  organizacja i prowadzenie szkoleń reintegracji zawodowej z zakresu pracownik gospodarczo- porządkowy w tym terenów zielonych dla uczestników projektu opracowanie wykazu materiałów niez...
Więcej

Zostań Wolontariuszem w projekcie „Akcja Integracja!”

Wrocławskie Centrum Integracji poszukuje wolontariuszy do  współpracy na rzecz projektu „Akcja Integracja!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje wolontariat na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne oraz inne znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej, w myśl ustawy o pomocy społecznej (m.in. osoby bezrobotne, bierne zawodowo, bezdomne, po terapii odwykowej, opuszczające zakłady karn...
Więcej

Spotkanie informacyjne

Dział Reintegracji zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru uczestników do zatrudnienia socjalnego w ramach grupy pracownik porządkowy - konserwator. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00, w sali nr 26 (II p.)
Więcej

Bezpłatne szkolenia w projekcie „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”

Projekt „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” skierowany jest do niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym szczególnie: osób długotrwale bezrobotnych (osoby zarejestrowane w urzędzie pracy ponad 12 miesięcy), osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych, osób opuszczających zakłady karne, osób chorych psychicznie, osób, które spełniają kryteria ustawy o zatrudnieniu socjalnym Celem projektu jest: zdobycie umiejętn...
Więcej

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Wrocławski Opiekun Dzienny”

Informujemy, że w terminie 18.01.2017 r. - 25.01.2017 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do Punktu Opieki Dziennej w Leśnicy. 1 wolne miejsce dla dziecka powyżej 12 m-cy. Dokumenty można składać do 25.01.2017 r. do godz. 12:00. Informacje o zadaniu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie zadania - www.opiekun.wci.wroclaw.pl. Telefon do kontaktu z biurem projektu "Wrocławski Opiekun Dzienny" - 71 782 35 19. 
Więcej

Rekrutacja do projektu „Akcja Integracja!”

Projekt „Akcja Integracja!” skierowany jest do 120 niezatrudnionych osób zamieszkujących miasto Wrocławia – 108 osób, oraz gminy Wisznia Mała – 5 osób, Żórawina – 2 osoby i Oborniki Śląskie – 5 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl Ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności do: - 72 kobiet (60%) - 36 osób (30%) w wieku 50-64 lata - 38 osób (31%) z zasiłkiem okresowym z tytułu niepełnosprawności. - 60 osób ( 50%) osoby z wykształceniem nie w...
Więcej

Akt powołania

Jest nam niezmierni miło poinformować, że w dniu 26.10.2016r. Pani Ewa Żmuda Zastępca Dyrektora naszego Centrum odebrała z rąk Pani Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powołanie do Rady Zatrudnienia Socjalnego. Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczy w sprawach zatrudnienia socjalnego dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Do zakresu działania Rady Zatrudnienia Socjalnego należy: opiniowan...
Więcej