Wrocław Wspiera – Wspieram Wrocław

Wrocław Wspiera. Wspieram Wrocław. Nowe otwarcie siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji już za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy oraz zaproszonym gościom, którzy aktywnie uczestniczyli w licznych wydarzeniach, m.in.: w otwarciu społecznej lodówki, spotkaniach tematycznych czy warsztatach florystycznych. Oczywiście nie zapominamy o ważnych społecznie inicjatywach i zapraszamy do systematycznego wspierania społecznej lodówki, z której mogą korzystać wsz...
More

Nowe otwarcie Wrocławskiego Centrum Integracji

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań pod hasłem „WROCŁAW WSPIERA – WSPIERAM WROCŁAW”, które odbędą się 7 września 2018 r. w godz. 12:00 – 15:00 we Wrocławskim Centrum Integracji (ul. Strzegomska 49). Program uroczystości: 12:00 - Nowe otwarcie siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji związane z rozbudową współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 12:15 - Otwarcie Lodówki Społecznej Jacek Sutryk - Dyrekto...
More

Podziękowania

Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji w okresie od lutego 2018 do kwietnia 2018 odwiedzali wrocławskie Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Celem wizyt była ocena możliwości przystosowania lokali do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz poprawy estetyki wnętrz. Łącznie odwiedziliśmy 33 placówki. Obmierzyliśmy ponad 1500 m2 powierzchni. Wykonaliśmy prawie 1000 zdjęć. Wspólnie z uczestnikami Centrum, realizującymi program zatrudnienia socjalnego, postaramy się Państwu...
More

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji – w stronę rynku pracy”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji - w stronę rynku pracy", które odbędzie się w dniu 14.07.2017 o godz. 13:00. Powyższe spotkanie będzie piątym spotkaniem zorganizowanym w ramach projektu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy”, wpisującym się w podejmowane w ramach projektu inicjatywy na rzecz społeczeństwa przyjmującego. W trakcie spotkań poruszamy tematykę integracji ze szczególnym uwzględnieniem udziału cudzoziemców na...
More

Biuro projektu „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” poszukuje instruktora zawodu

Biuro projektu "Społecznie Odpowiedzialny Wrocław" poszukuje instruktora zawodu w kierunku "pracownik gospodarczo- porządkowy w tym terenów zielonych". Planowane zatrudnienie w okresie maj 2017 - grudzień 2017, umowa o pracę na czas określony na pełen etat lub część etatu.   Zakres obowiązków instruktora:  organizacja i prowadzenie szkoleń reintegracji zawodowej z zakresu pracownik gospodarczo- porządkowy w tym terenów zielonych dla uczestników projektu opracowanie wykazu materiałów niez...
More

Zostań Wolontariuszem w projekcie „Akcja Integracja!”

Wrocławskie Centrum Integracji poszukuje wolontariuszy do  współpracy na rzecz projektu „Akcja Integracja!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje wolontariat na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne oraz inne znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej, w myśl ustawy o pomocy społecznej (m.in. osoby bezrobotne, bierne zawodowo, bezdomne, po terapii odwykowej, opuszczające zakłady karn...
More

Spotkanie informacyjne

Dział Reintegracji zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru uczestników do zatrudnienia socjalnego w ramach grupy pracownik porządkowy - konserwator. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00, w sali nr 26 (II p.)
More

Bezpłatne szkolenia w projekcie „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”

Projekt „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” skierowany jest do niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym szczególnie: osób długotrwale bezrobotnych (osoby zarejestrowane w urzędzie pracy ponad 12 miesięcy), osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych, osób opuszczających zakłady karne, osób chorych psychicznie, osób, które spełniają kryteria ustawy o zatrudnieniu socjalnym Celem projektu jest: zdobycie umiejętn...
More

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Wrocławski Opiekun Dzienny”

Informujemy, że w terminie 18.01.2017 r. - 25.01.2017 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do Punktu Opieki Dziennej w Leśnicy. 1 wolne miejsce dla dziecka powyżej 12 m-cy. Dokumenty można składać do 25.01.2017 r. do godz. 12:00. Informacje o zadaniu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie zadania - www.opiekun.wci.wroclaw.pl. Telefon do kontaktu z biurem projektu "Wrocławski Opiekun Dzienny" - 71 782 35 19. 
More

Rekrutacja do projektu „Akcja Integracja!”

Projekt „Akcja Integracja!” skierowany jest do 120 niezatrudnionych osób zamieszkujących miasto Wrocławia – 108 osób, oraz gminy Wisznia Mała – 5 osób, Żórawina – 2 osoby i Oborniki Śląskie – 5 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl Ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności do: - 72 kobiet (60%) - 36 osób (30%) w wieku 50-64 lata - 38 osób (31%) z zasiłkiem okresowym z tytułu niepełnosprawności. - 60 osób ( 50%) osoby z wykształceniem nie w...
More

Akt powołania

Jest nam niezmierni miło poinformować, że w dniu 26.10.2016r. Pani Ewa Żmuda Zastępca Dyrektora naszego Centrum odebrała z rąk Pani Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powołanie do Rady Zatrudnienia Socjalnego. Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczy w sprawach zatrudnienia socjalnego dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Do zakresu działania Rady Zatrudnienia Socjalnego należy: opiniowan...
More

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące zatrudnienia socjalnego organizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji w ramach grupy zawodowej "Pracownik porządkowy - konserwator". Spotkanie odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz.12.00, w sali 26.
More

Zapraszamy do udziału w kampanii społecznej „Wrocław na językach świata”

Masz trochę wolnego czasu, znasz dobrze język polski i chciałbyś podzielić się jego znajomością z obcokrajowcem mieszkającym we Wrocławiu? A przy okazji poznać ciekawych ludzi i pomóc wykreować modę na język polski? Jeśli tak, to niedługo masz okazję. 19 września rusza kampania społeczna „Wrocław na językach świata”, do której poszukiwani są wolontariusze. Działania kampanii „Wrocław na językach świata” skierowane są do mieszkańców, którzy chcieliby poznać swoich sąsiadów pochodzących z różnych...
More

Trwa rekrutacja do projektu „Nowy wymiar zatrudnienia”

Zapraszamy do udziału w projekcie "Nowy wymiar zatrudnienia" adresowanym do niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.  Projektu współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W ramach projektu utworzone zostaną dwie grupy zawodowe o profilach:  pracownik administracyjno – biurowy  pracownik terenów zielonych  Okres uczestnictwa 01.07.2016 r. - 31.12.2016 r.  Do udziału w projekcie „N...
More