Komórki organizacyjne

Grafika przestawiająca schemat organizacyjny Wrocławskiego Centrum Integracji.

Opis schematu organizacyjnego Wrocławskiego Centrum Integracji:

 1. Dyrektor
  1. Zastępca Dyrektora
   • Dział Reintegracji
   • Zespół Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
  2. Główny Księgowy
   • Samodzielne stanowisko pracy – starszy księgowy
   • Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi finansowej
  3. Działy projektów
  4. Zespół ds. Organizacji i Monitoringu
  5. Zespół Wrocławski Opiekun Dzienny
  6. Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowo-płacowych
  7. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu

KOMUNIKAT


W związku z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego wydanym dnia 24 marca 2020 roku na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informujemy, że

 Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji przedłuża zawieszenie działalności jednostki od dnia 26.03.2020 roku do dnia 10.04.2020.

Dyżury w jednostce w kwestiach pilnych będą pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub pod numerami telefonów: 71 782 35 11 – Sekretariat, 512 384 007 - Dyrektor, 504 799 612 - Zastępca Dyrektora w godzinach 8:00-16:00.

This will close in 0 seconds

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu