Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych
tel. centrala - (0-74) 84-07-300, tel. Sekretariat Dyrektora Urzędu - (074) 84-08-193, telefax - (074) 84-07-389, e-mail: wrwuwa@praca.gov.pl, NIP - 886-25-66-413, REGON - 891129301

Wałbrzych, 20.02.2006 r.

ZAŚWIADCZENIE
o wpisie w instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zaświadcza, że w dniu 20.02.2006 r. instytucja szkoleniowa: Centrum Integracji Społecznej, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00021/2006/

Osoba dokonująca wpisu: Specjalista Wydziału Rynku Pracy Artur Kupis