Marszałek Województwa Dolnośląskiego
RP/GJ/4014/26/2491/09
Wałbrzych, 05-03-2012 r.

DUPLIKAT

Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Centrum Integracji Społecznej
Strzegomska 49
53-611 Wrocław

z dniem 02-07-2009 r. został wpisany pod numerem 2491 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru 08-03-2006 r.