Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Sygnatura: RR-401/KRAZ/21/2491/07
Wałbrzych, 01-03-2007

Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia

Podmiot: Centrum Integracji Społecznej
Adres: Strzegomska 49
53-611 Wrocław

z dniem 08-03-2007 został wpisany pod numerem 2491/4 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego.

Data dokonania wpisu do rejestru 08-03-2006