Formularz dla wolontariuszy / Application form for volunteers / Форма підтримки для волонтерів

Logo Pomagamy Ukrainie🇵🇱 Formularz wsparcia dla wolontariuszy chcących pomagać uchodźcom z Ukrainy przebywającym we Wrocławiu
Wrocławskie Centrum Integracji jako jednostka organizacyjna Gminy Wrocław prowadzi nabór wolontariuszy.

🇬🇧 Application form for volunteers who want to help refugees from Ukraine staying in Wrocław
Wrocław Integration Centre, as an organizational unit of the Municipality of Wrocław, recruits volunteers.

🇺🇦 Форма підтримки для волонтерів, що хочуть допомагати біженцям з України, які перебувають у Вроцлаві
Вроцлавський інтеграційний центр,організаційний центр Гміни Вроцлав проводить набір волонтерів.