Zostań Wolontariuszem w projekcie „Akcja Integracja!”

Wrocławskie Centrum Integracji poszukuje wolontariuszy do  współpracy na rzecz projektu „Akcja Integracja!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt przewiduje wolontariat na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne oraz inne znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej, w myśl ustawy o pomocy społecznej (m.in. osoby bezrobotne, bierne zawodowo, bezdomne, po terapii odwykowej, opuszczające zakłady karne, doświadczające trudności wychowawczych)


Termin:

Na okres czterech edycji projektu od 3 marca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

 

Zadania wolontariusza: 

 • Towarzyszenie podczas m.in. wyjść integracyjnych, wyjść do lekarza
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego m.in. w poszukiwaniu pracy, w załatwianiu spraw urzędowych
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Współuczestnictwo w zajęciach o np. tematyce zdrowotnej itp.
 • Współprowadzenie zajęć sportowych

 

Korzyści dla wolontariusza:

 • doświadczenie
 • satysfakcja z pomocy innym
 • wzrost umiejętności społecznych
 • nawiązanie nowych kontaktów, znajomości
 • nabycie nowych umiejętności
 • podpisanie porozumienia

Kontakt: 

Agnieszka Trzewiczek nr tel. 71 782 35 20/21, godziny: 8.00 -1 5.30
mail: agnieszka.trzewiczek@wci.wroclaw.pl