Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji – w stronę rynku pracy”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji – w stronę rynku pracy”, które odbędzie się w dniu 14.07.2017 o godz. 13:00. Powyższe spotkanie będzie piątym spotkaniem zorganizowanym w ramach projektu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy”, wpisującym się w podejmowane w ramach projektu inicjatywy na rzecz społeczeństwa przyjmującego.

W trakcie spotkań poruszamy tematykę integracji ze szczególnym uwzględnieniem udziału cudzoziemców na polskim rynku pracy. Inicjatywa ta służy m.in. wymianie aktualnych informacji o przedsięwzięciach, dobrych praktykach i pracodawcach przyjaznych cudzoziemcom.

Zaproszonym ekspertem na spotkanie organizowane w dniu 14.07.2017 jest Pani Edyta Olko – Prezes Sampro Impel Group (Sampro Consultin BPO Sp. z o.o., Sp.k.).

Miejsce spotkania: Wrocławskie Centrum Integracji ul. Strzegomska 49, Wrocławiu,  sala 26  (II piętro).

Spotkanie jest współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu, Azylu, Migracji i Integracji.

Mamy nadzieję, że Państwa obecność zaowocuje wymianą doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie spraw cudzoziemców na polskim rynku pracy i ich integracji społeczno-zawodowej.  

Serdecznie zapraszamy!