Przedłużenie uczestnictwa w projekcie „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”

Informujemy, że zgodnie z decyzją Centrum Projektów Europejskich uczestnicy projektu „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”, którzy obecnie realizują IPZS (program reintegracji) oraz wyrażą zgodę na pozostanie w projekcie otrzymają przedłużenie do dn. 31.03.2018 r. Pozostałe osoby zostaną zrekrutowane (do łącznej liczby 20 os.).