Projekt „Praca dla lokalnej społeczności”


Projekt „Praca dla lokalnej społeczności”
finansowany jest ze środków Gminy Wrocław. W ramach projektu organizowaliśmy prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby kierowane przez Sądy Rejonowe dla Wrocławia. Osoby skierowane wykonywały nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę. Prace organizowane były przez Wrocławskie Centrum Integracji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.


pdls_intro

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyki skierował do prac społecznie użytecznych 130 osób, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna skierował 120 osób, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście 1 osobę. W 2015 roku Sądy Rejonowe skierowały do Centrum Integracji Społecznej ogółem 251 osób, którym zasądzono łącznie 16570 godzin do odpracowania – Sąd Rejonowy Wrocław- Krzyki zasądził 8150 godzin, Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna 8380 godzin oraz Sąd Rejonowy Wrocław- Śródmieście 40 godzin. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych odpracowały łącznie 10181 godzin ( w tym 1983 godziny odpracowały osoby z roku 2014). Całość zasądzonych godzin przy pracach społecznie użytecznych odpracowało łącznie 155 osób (w tym 31 osoby z roku 2014). W stosunku do 39 osób zastosowano karę pozbawienia wolności (w tym 22 osoby z roku 2014), w stosunku do 2 osób odroczono wykonywanie kary a 13 osobom uznano karę za wykonaną ( w tym 9 osobom z roku 2014) . Pozostałe godziny zostaną odpracowane w kolejnych miesiącach 2016 roku, ponieważ Sądy orzekają najczęściej możliwość odpracowania od 20 do 40 godz./m-c przez jedną osobę skazaną.

W 2015 roku zorganizowaliśmy pracę dla 251 osób ( w tym dla 41 kobiet). Średnia wieku osób skazanych wyniosła 35 lat. Najstarszy skazany miał 68 lat a najmłodszy 18 lat.

Skazani kierowani byli przez Sądy do odbycia prac społecznie użytecznych w zamian za karę pozbawienia wolności za popełnienie następujących czynów karalnych: kradzież–15%, jazda w stanie nietrzeźwym i spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym – 9 %, posiadanie niedozwolonych środków psychotropowych – 3%, przywłaszczenie i niszczenia mienia – 10,5 %, inne – 12.5%, obraza i okłamywanie służb porządkowych (policja, straż miejska) – 3,3 %, brak informacji w orzeczeniu- 45.7 %, niepłacenie alimentów – 1 %.

Prace wykonywane były w 3 grupach: remontowo – budowlana, porządkowa oraz pielęgnacja terenów zielonych. Zorganizowano prace na terenie następujących placówek: Schronisko dla Kobiet prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie, Szkoła Podstawowa nr 85, Gimnazjum nr 22, Przedszkole nr 56, Przedszkole nr 4, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 99 we Wrocławiu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom i Dzieciom, Centrum Integracji Społecznej, Samorządowa Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia Osiedle Muchobór Mały, Stowarzyszenie Klub Krzewienia Abstynencji „Odnowa”, Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”, Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119, Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu, Przedszkole Integracyjne nr 89 im. J. Tuwima, Dolnośląski Specjalistyczny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i słabo Widzących we Wrocławiu, Przedszkole nr 96, Fundacja Przyjazny Dom im. S. Jabłonki we Wrocławiu, Noclegownia dla mężczyzn Towarzystwa Św. Brata Alberta we Wrocławiu a także na terenie Cmentarzy: Pawłowice, Jerzmanowo i Kiełczów.

W 2015 roku przeprowadzono następujące prace społecznie-użyteczne:

  • comiesięczna opieka nad grobami osób pochowanych przez MOPS we Wrocławiu na cmentarzach: Jerzmanowo, Pawłowice, Kiełczów. Prace polegały na: koszeniu trawy porastającej miejsca pochówku oraz w ciągach komunikacyjnych (miesięcznie około 5500 m2), niwelowanie terenu, naprawa lub wymiana krzyży, usuwaniu zniszczonego obramowania, odchwaszczanie i plewienie, porządkowanie mogił, porządkowaniu miejsc przyległych – usuwaniu śmieci, liści i gałęzi;
  • prace porządkowe – na wszystkich obiektach ( zamiatanie, odśnieżanie, usuwanie nieczystości, itp…),
  • drobne prace remontowo- budowlane (uzupełnianie ubytków w ścianach, malowanie ścian, sufitów, drzwi, okien, kaloryferów, lamperii itp.),
  • prace konserwatorskie (naprawa: zamków, ławek, mebli biurowych, kontaktów, gniazdek, wymiana żarówek, malowanie ławek i inne podobne prace),
  • prace porządkowe na terenach zielonych (koszenie, grabienie liści, plewienie, kopanie pod nasadzenia, przecinanie drzewek i krzewów),
  • inne wykonywane prace, to: koszenie trawy na wszystkich placówkach, grabienie, odchwaszczanie, zamiatanie, porządkowanie dróg komunikacyjnych na obiektach, odśnieżanie, malowanie i porządkowanie pomieszczeń, przenoszenie mebli, renowacja mebli (np. Schronisko Św. Brata Alberta, Szkoły i Przedszkola). W Stowarzyszeniu pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów’’- drobne prace remontowo- budowlane (malowanie, uzupełnianie ubytków w ścianach, naprawa okien i inne prace związane z utrzymaniem obiektu) oraz prace przy terenach zielonych (koszenie trawy, plewienie, przecinanie drzew i inne podobne prace).


Tab. Wykonanie wyroków orzeczonych w latach 2009 – 2015  w zakresie prac społecznie – użytecznych

ROK

Ilość osób skierowanych przez kuratorów na prace społecznie użyteczne

Ilość godzin zasądzonych

Ilość godzin odpracowanych

Procent wykonania wyroków

Ilość osób, które odpracowały cały wyrok

Procent osób, które odpracowały cały wyrok

od V. 2009

74

9 300

3 909

42 %

13

17,6%

2010

111

10 914

5 583

51,2 %

44

39,6%

2011

154

16 678

7 763

46,5%

74

48%

2012

213

20 192

10 973

54,3%

114

53,5%

2013

271

21 515

10 556

49,1%

127

46,9%

2014

249

17 588

8 831

50,2%

163 (w tym 26 osób z 2013r.)

55,0%

2015

251

16570

10181 ( w tym 1983 godz. z roku 2014)

49.5 %

155 osoby ( w tym 31 osób z 2014 roku)

48.6 %

Osoby kierowane do prac społecznie użytecznych miały zapewnioną pomoc psychologiczną, szczególnie w zakresie motywowania do podjęcia terapii odwykowej, korzystania z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i motywacji do podjęcia zatrudnienia. Umożliwialiśmy jednocześnie korzystanie z konsultacji prawnych. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie Wrocławskiego Centrum Integracji mogły korzystać z zabiegów higienicznych (mycie, kąpiel oraz pranie odzieży osobistej).

Biuro „Praca dla lokalnej społeczności”
Romuald Gebel
pok. 5
tel. 71 782 35 28
e-mail: romuald.gebel@wci.wroclaw.pl