Podziękowania

Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji w okresie od lutego 2018 do kwietnia 2018 odwiedzali wrocławskie Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Celem wizyt była ocena możliwości przystosowania lokali do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz poprawy estetyki wnętrz.

Łącznie odwiedziliśmy 33 placówki.

Obmierzyliśmy ponad 1500 m2 powierzchni.

Wykonaliśmy prawie 1000 zdjęć.

Wspólnie z uczestnikami Centrum, realizującymi program zatrudnienia socjalnego, postaramy się Państwu pomóc w poprawie estetyki wnętrz wedle naszych możliwości. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za poświęcony czas, życzliwe przyjęcie
i zaangażowanie!

Więcej informacji: Joanna Cegielska-Kędzia
Telefon 717823522
e-mail joanna.cegielska@wci.wroclaw.pl