Nowe otwarcie Wrocławskiego Centrum Integracji

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań pod hasłem „WROCŁAW WSPIERA – WSPIERAM WROCŁAW”, które odbędą się 7 września 2018 r. w godz. 12:00 – 15:00 we Wrocławskim Centrum Integracji (ul. Strzegomska 49).

Program uroczystości:

12:00 – Nowe otwarcie siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji związane z rozbudową współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej

Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

12:15 – Otwarcie Lodówki Społecznej

Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Karolina Mróz – Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Aleksander Pindral   – Prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

12:40 –  Wspieramy Wrocław (uczestnicy spotkania sadzą rośliny dla Wrocławia)

13:15 – Udział w spotkaniach pod hasłem „WROCŁAW WSPIERA – WSPIERAM WROCŁAW”:

  • Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – usługi publiczne zlecane są przez samorząd Wrocławia podmiotom ekonomii społecznej; podmioty ekonomii społecznej jako pracodawcy osób oddalonych od rynku pracy; realizacja zadań publicznych przez pes-y – korzyści dla lokalnej społeczności; doświadczenia „włoskie” we współpracy samorządu i spółdzielni socjalnych przy realizacji zadań publicznych;
  • Zatrudnienie socjalne – Wrocławskie Centrum Integracji jako jednostka samorządu Wrocławia przygotowująca mieszkańców Wrocławia do wejścia/powrotu na rynek pracy; osoby bezrobotne w ramach zatrudnienia socjalnego wspierają lokalną społeczność – pomagają osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu oraz remontują siedziby podmiotów organizujących zajęcia dla dzieci;
  • Opiekun Dzienny – Samorząd Wrocławia wspiera wrocławskie Rodziny poprzez pracę Opiekunów Dziennych opiekujących się dziećmi do lat 3 – WCI oferuje 75 miejsc opieki dla dzieci do lat 3; Rodzice dzieci do lat 3 powierzają dzieci pod opiekę Opiekuna Dziennego i powracają na rynek pracy; Rodzice przyczyniają się do wzrostu dochodów miasta;
  • Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej – Samorząd Wrocławia wspiera osoby w realizacji nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne zasądzonych przez Sądy Rejonowe; osoby skazane wykonują nieodpłatną pracę na rzecz podmiotów publicznych, fundacji i stowarzyszeń; osoby skazane na prace społecznie użyteczne angażowane są w usuwanie elementów mowy nienawiści w przestrzeni publicznej Wrocławia;
  • Partnerstwa – Wrocławskie Centrum Integracji wspierając osoby bez zatrudnienia współpracuje z instytucjami / organizacjami oferującymi wsparcie osobom w kryzysie; wspieramy rocznie ponad 500 osób w ramach współpracy z podmiotami publicznymi i niepublicznymi; wspieramy osoby bezrobotne w wejściu na rynek pracy dzięki współpracy z 130 pracodawcami;
  • Wrocław na językach świata – kampania społeczna, której celem jest wsparcie przez samorząd Wrocławia obcokrajowców w nauce języka polskiego; Wrocławianie jako lektorzy – wolontariusze, wspierają obcokrajowców w nauce języka polskiego; biznes, podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe (90 podmiotów) oferujące bezpłatne miejsca służące nauce języka polskiego, wspierają uczestnictwo obcokrajowców w życiu społecznym, kulturowym i gospodarczym Wrocławia.