Jesteśmy dostępni cyfrowo!

3 września 2019 r. nasza strona internetowa zmieniła się – dostosowaliśmy ją do wymogów dostępności cyfrowej tak, aby osoby niepełnosprawne mogły łatwiej poruszać się po stronie i nie napotykać na bariery.

W przypadku uwag dotyczących dostępności prosimy o zapoznanie się z naszą Deklaracją dostępności – opisuje ona procedurę postępowania w przypadku problemów z dostępnością.

KOMUNIKAT


W związku z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego wydanym dnia 24 marca 2020 roku na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informujemy, że

 Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji przedłuża zawieszenie działalności jednostki od dnia 26.03.2020 roku do dnia 10.04.2020.

Dyżury w jednostce w kwestiach pilnych będą pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub pod numerami telefonów: 71 782 35 11 – Sekretariat, 512 384 007 - Dyrektor, 504 799 612 - Zastępca Dyrektora w godzinach 8:00-16:00.

This will close in 0 seconds

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu