Informacja dla Pracodawców

Wrocławskie Centrum Integracji zaprasza Pracodawców na cykliczne spotkania informacyjne dotyczące możliwości zatrudnienia uczestników Centrum.

Podczas spotkania dowiecie się Państwo w jakich zawodach szkolimy, jakie kwalifikacje nabywają nasi uczestnicy, w jaki sposób pomagamy uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia.

Informacje będą szczególnie pomocne dla firm planujących lub biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Urząd Miasta, jednostki i spółki miejskie realizujące założenia Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 10640/18 z dnia 8 października 2018 r., jak również Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 10639/18 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w procedurze zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określanej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Terminy spotkań:

  • 11.02.2019, godz. 14.00-15.00, sala na 1 a
  • 28.02.2019, godz. 14.00-15.00, sala na 1 a

oraz

  • 14.03.2019, godz. 14.00-15.00, sala na 1 a
  • 28.03.2019, godz. 14.00-15.00, sala na 1 a