Biuro projektu „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” poszukuje instruktora zawodu

Biuro projektu „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” poszukuje instruktora zawodu w kierunku „pracownik gospodarczo- porządkowy w tym terenów zielonych”. Planowane zatrudnienie w okresie maj 2017 – grudzień 2017, umowa o pracę na czas określony na pełen etat lub część etatu.
 
Zakres obowiązków instruktora: 
 • organizacja i prowadzenie szkoleń reintegracji zawodowej z zakresu pracownik gospodarczo- porządkowy w tym terenów zielonych dla uczestników projektu
 • opracowanie wykazu materiałów niezbędnych do praktycznej nauki zawodu, 
 • praktyczne przygotowanie uczestników projektu do świadczenia usług porządkowych i ogrodniczych, 
 • zapewnienie uczestnikom materiałów niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych, 
 • bieżące monitorowanie praktycznych zajęć zawodowych, 
 • nadzór nad powierzonymi urządzeniami i materiałami do prowadzenia szkoleń, 
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami, 
 • przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego z zakresu zdobytych przez uczestników szkoleń i umiejętności, 
 • organizacja i nadzór nad zaawansowanym kursem zawodowym, hospitowanie zajęć, 
 • przygotowanie informacji do sprawozdań okresowych, 
 • wypracowanie rezultatów w zakresie reintegracji zawodowej. 
 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu: 
Anna Zielińska – Pruś
tel. 71 782 35 16
anna.zielinska@wci.wroclaw.pl