Rekrutacja do projektu „Akcja Integracja!”
Rekrutacja na szkolenie „Pracownik porządkowy – konserwator”

O Centrum

Celem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji starają się podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową. Działalność WCI uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy. Czytaj więcej

Reintegracja zawodowa i społeczna

Praca dla lokalnej społeczności

Wrocławski Opiekun Dzienny

Ostatnie aktualności

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji - w stronę rynku pracy", które odbędzie się ...
Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji – w stronę rynku pracy”
Biuro projektu "Społecznie Odpowiedzialny Wrocław" poszukuje instruktora zawodu w kierunku "pracownik gospodarczo- porządkowy w tym terenów ...
Biuro projektu „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” poszukuje instruktora zawodu
We Wrocławskim Centrum Integracji było bardzo świątecznie. Na zdjęciach nasi uczestnicy kursu zawodowego "pracownik porządkowy -konserwator"...
Święta, święta i po świętach…
Projekt „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” skierowany jest do niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, którzy znajdują się w trudnej sytuacj...
Bezpłatne szkolenia w projekcie „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”
Informujemy, że w terminie 18.01.2017 r. - 25.01.2017 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do Punktu Opieki Dziennej w Leśnicy. 1 wolne miejsc...
Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Wrocławski Opiekun Dzienny”