Zapraszamy do udziału w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez WCI
Zapraszamy do udziału w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez WCI

71 782 35 20/21, 71 782 35 22

O Centrum

Wrocławskie Centrum Integracji (WCI) jest jednostką budżetową podległą Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Działalność jednostki uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy. Podstawą prawną funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Integracji jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. WCI jest również instytucją szkoleniową oraz funkcjonuje jako agencja poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy. Jednostka zrealizowała ponad 25 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzi kampanie społeczne oraz inne działania na terenie Wrocławia.   Więcej »

Reintegracja zawodowa i społeczna

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Wrocławski Opiekun Dzienny

Wrocław na językach świata

RAZEM można więcej

Rodzice na start!