Rekrutacja uzupełniająca do zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” (11.05.2016 – 18.05.2016)
Wolontariat towarzyszący – poszukujemy osób chętnych do współpracy
Rekrutacja na szkolenie „Pracownik porządkowy – konserwator”

O Centrum

Celem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji starają się podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową. Działalność WCI uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy. Czytaj więcej

Reintegracja zawodowa i społeczna

Praca dla lokalnej społeczności

Wrocławski Opiekun Dzienny

Ostatnie aktualności

wci_news_thumbnail_20160513
W związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla ...
Rekrutacja uzupełniająca do zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” (16.05.2016 – 20.05.2016)
baner_news_20160513
W związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla ...
Rekrutacja uzupełniająca do zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” (11.05.2016 – 18.05.2016)
wci_news_thumbnail_20160512
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2014 poz. 1118 z póź. zm.) Gmina...
Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
wci_news_thumbnail_201600519
Zainspirowani działaniami Lean In Pomorskie postanowiliśmy również we Wrocławiu wykorzystać ten pomysł i obdarować Kobiety torebkami. Kobiet...
Akcja „Kobieta Kobiecie”
wci_news_thumbnail_20160428
W dniu 18.04.2016 Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego na zaproszenie Wrocławskiego Centrum Integracji zorganizowało szkolenie „Symbolika...
Szkolenie „Symbolika mowy nienawiści”