Wolontariat towarzyszący – poszukujemy osób chętnych do współpracy
Rekrutacja na szkolenie „Pracownik porządkowy – konserwator”
Rekrutacja do projektu  „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy”

O Centrum

Celem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji starają się podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową. Działalność WCI uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy. Czytaj więcej

Reintegracja zawodowa i społeczna

Praca dla lokalnej społeczności

Wrocławski Opiekun Dzienny

Ostatnie aktualności

wci_news_thumbnail_20160428
W dniu 18.04.2016 Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego na zaproszenie Wrocławskiego Centrum Integracji zorganizowało szkolenie „Symbolika...
Szkolenie „Symbolika mowy nienawiści”
baner_news_20160425
Wrocławskie Centrum Integracji poszukuje Wolontariuszy do  współpracy w okresie marzec - grudzień 2016 roku: 10 osób które, kierowane cie...
Wolontariat towarzyszący – poszukujemy osób chętnych do współpracy
baner_news_20160408_2
Szkolenie adresowane jest do niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.Do udziału w s...
Rekrutacja na szkolenie „Pracownik porządkowy – konserwator”
baner_news_20160408
Recruitment for participation in the project ““Continents of Wroclaw – Your Ticket to the labour market”. Рекрутація проекту „Континенти Вро...
Rekrutacja do projektu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy”