Trwa otwarty konkurs ofert na Dziennego Opiekuna.
Trwa otwarty konkurs ofert na Dziennego Opiekuna.

Więcej informacji pod numerem telefonu 71 359 71 19. Zapraszamy!

Rekrutacja na szkolenie „Pracownik remontowy – konserwator”
Rekrutacja na szkolenie „Pracownik remontowy – konserwator”

Więcej informacji pod nr telefonu - 71 782 35 22/25

Trwa nabór uczestników
Trwa nabór uczestników

do Wrocławskiego Centrum Integracji. Więcej informacji pod nr telefonu: 71 782 35 25, 71 782 35 11

Rekrutacja na szkolenie „Pracownik porządkowy – konserwator”
Rekrutacja na szkolenie „Pracownik porządkowy – konserwator”

Więcej informacji pod nr telefonu - 71 782 35 22

O Centrum

Celem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji starają się podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową. Działalność WCI uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy. (więcej…)

Reintegracja zawodowa i społeczna

Praca dla lokalnej społeczności

Wrocławski Opiekun Dzienny